Terminal

Allikas: Mereviki

Terminal on hoone(d) ja rajatis(ed) mingi kaubaliigi käitlemiseks sadamas.

Reisiterminal

D-terminal Vanasadamas

Terminal on reisisadamas hoone, milles vormistatakse reisijate piletid ning rahvusvaheliste laevaliinide puhul tehakse piirikontrolli- ja tolliprotseduurid. Tavaliselt on sellises terminalis ka ootesaal ja kohvik, võib-olla ka pisikaubandus. Mõnes sadamas on eri laevakompaniidel eraldi terminalid, näiteks Turu sadamas. Ka Tallinnas on Vanasadama terminalid laevakompaniide vahel jagatud nii, et D-terminali kasutab üksnes Tallink, ühendatud A- ja B-terminali aga Soome laevakompaniid ja St. Peter Line.

Kaubaterminal

Kaubasadama terminalid on eraldi kaubaliikide järgi, näiteks nafta-, vilja-, söe-, konteineriterminal vms. Landlord-tüüpi sadamais, näiteks Muuga sadamas või Läti sadamais kuuluvad terminalid eri ettevõtteile, nn sadamaoperaatoreile, mis on spetsialiseerunud ühe kaubaliigi lastimisele-lossimisele. Kuid ka neis sadamas, milles sadamaettevõte ise lastib ja lossib laevu, näiteks Göteborgi sadamas, on eraldi terminalid eri kaubaliikide käitlemiseks.