Veeldatud naftagaas

Allikas: Mereviki

Veeldatud naftagaas (LPG - Liquified petrol gas) on fossiilne metaani, etaani, propaani, butaani jt gaaside veeldatud segu, mille saamiseks gaasi jahutatakse või (reeglina) survestatakse toatemperatuuril (21–23°C) rõhuga ca 0,7Mpa. Veeldatud naftagaasi ladustatakse ja transporditakse survemahutites, tankeritel membraantankides.

Naftagaasi saaadakse kahel viisil:

  • ca 60% eraldatakse maapinnast naftamaardlate kohale moodustunud gaasikihist, kusjuures sõltuvalt nafta leiukohast saadakse ühe tonni nafta tootmisel 25–800 m³ naftagaasi
  • ca 40% tekib toornafta rafineerimisprotsessis.

Varem põletati naftagaas täielikult naftamaardlate küünalpõletites ja nafta rafineerimisel kui segav kõrvalnähtus, kuid praegusel ajal seda veeldatakse, varutakse, ladustatakse ja see on laialdaselt kasutust leidnud väärtuslik energiaallikas.

Autor: Jüri Kask