ÜRO mereõiguse konventsioon

Allikas: Mereviki

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse konventsioon (UNCLOS – United Nations Convention on the Law of the Sea) on ÜRO III mereõiguse konverentsil 10. detsembril 1982 vastu võetud ja 1994. aastal jõustunud rahvusvaheline leping, mis reguleerib globaalselt riikide üldised õigused ja kohustused mere kasutamisel ja kaitsel.

Eesti Vabariik ühines konventsiooniga 31. mail 2005.

Käesoleval ajal on UNCLOSe osalisriike 166.

Konventsioon sätestab mereõiguses mitmed terminid (territoriaalmeri, majandusvöönd, avameri jm) ning üldised kohustused merekeskkonna kaitsel. Konventsiooni regulatsioonid on äärmiselt olulised seetõttu, et osalevatele riikidele kehtestatakse konventsiooniga õiguslikud alused ning ulatuse riigi territoriaalse suveräänsuse osas merel ja kohustused võtta meetmeid, et vältida, vähendada ja kontrollida mistahes allikast lähtuvat merereostust.

Konventsiooni osas annab nõu, assisteerib ja viib UNCLOSe rakendamisega seoses läbi uuringuid ÜRO sellekohane organ DOALOS (The Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea).

Autor: Jüri Kask

Välislingid

Kirjandus