Erinevus lehekülje "Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing" redaktsioonide vahel

Allikas: Mereviki
P (Madli teisaldas lehekülje Eesti Mermeeste Sõltumatu Ametiühing pealkirja Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing alla ümbersuunamist maha jätmata: viga pealkirjas)
1. rida: 1. rida:
'''Eesti Mermeeste Sõltumatu Ametiühing''' (EMSA) on 7. juunil 1995. a. [[parvlaev]] [[ESTONIA (parvlaev)]] katastroofist pääsenud [[meremees]]te ning nende töökaaslaste eestvedamisel asutatud ametiühing, mis ühendab hetkel üle 3000 meremehe, [[sadam]]a- ja hotellitöötaja.
+
'''Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing''' (EMSA) on 7. juunil 1995. a. [[parvlaev]] [[ESTONIA (parvlaev)]] katastroofist pääsenud [[meremees]]te ning nende töökaaslaste eestvedamisel asutatud ametiühing, mis ühendab hetkel üle 3000 meremehe, [[sadam]]a- ja hotellitöötaja.
  
 
Initsiatiiv ühingu loomiseks sündis 25. aprillil 1995. a parvlaeval MARE BALTIKUM Stockholmis, Frihamneni sadamas [[laevapere]] koosolekul, millel osales 16 parvlaev ESTONIA hukust pääsenud või sellel töötanud meremeest.                                                                                         
 
Initsiatiiv ühingu loomiseks sündis 25. aprillil 1995. a parvlaeval MARE BALTIKUM Stockholmis, Frihamneni sadamas [[laevapere]] koosolekul, millel osales 16 parvlaev ESTONIA hukust pääsenud või sellel töötanud meremeest.                                                                                         

Redaktsioon: 24. jaanuar 2020, kell 03:15

Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing (EMSA) on 7. juunil 1995. a. parvlaev ESTONIA (parvlaev) katastroofist pääsenud meremeeste ning nende töökaaslaste eestvedamisel asutatud ametiühing, mis ühendab hetkel üle 3000 meremehe, sadama- ja hotellitöötaja.

Initsiatiiv ühingu loomiseks sündis 25. aprillil 1995. a parvlaeval MARE BALTIKUM Stockholmis, Frihamneni sadamas laevapere koosolekul, millel osales 16 parvlaev ESTONIA hukust pääsenud või sellel töötanud meremeest.

Ametiühingu loomise peamiseks initsiaatoriks oli vanemtüürimees Jüri Lember, kes valiti ka EMSA esimeseks esimeheks, aseesimeheks valiti parvlaeva MARE BALTIKUM 2.tüürimees Tarvi-Carlos Tuulik.

Jüri Lember on ka praegu EMSA esimees.

Esimese tegevusaasta lõpuks oli EMSA-l 350 liiget.

Tänapäeval töötavad enam kui pooled EMSA liikmetest AS Tallink Grupp opereeritavatel laevadel või selle ettevõttega seotud kaldateenistustes, üle 500 liikme on tööl välislipu all sõitvatel kaubalaevadel, ülejäänud muudes laevandusettevõtetes ning sadamates.

EMSA logo

EMSA tegevusvaldkonnad:

 • peamiseks ülesandeks on oma liikmete tööalaste, majanduslike ja sotsiaalsete huvide kaitsmine ning esindamine nii tööandjate ja nende ühenduste kui ka riigiasutuste ees, töövaidlusorganites ja kohtus
 • korraldab vajadusel oma liikmete huvide kaitsmiseks pikette,meeleavaldusi ja streike
 • on solidaarne sõsarametiühingutega nende tegevuses
 • annab regulaarselt välja eesti- ja venekeelset ajakirja Kiiker (ajakiri)
 • haldab kodulehte www.emsa.ee ning mitmeid gruppe sotsiaalmeedias
 • omab ja haldab kinnisvara.

EMSA on sõlminud kollektiivlepingud järgmiste ettevõtetega:

 • AS Tallink Grupp koos tütarettevõtetega
 • OÜ Eurowork ( parvlaev VIKING XPRS )
 • OÜ GoTa Shipping
 • OÜ Navirail
 • AS Eesti Loots
 • AS TS Laevad
 • OÜ DFDS Seaways
 • OÜ TLG Hotell.

EMSA juures tegutseb ka ITF (International Transport Workers Federation/Rahvusvaheline Transporditöötajate Föderatsioon) inspektoraat. ITF inspektoraadi töölerakendumisel Eestis teostatakse sagedast kontrolli laevadel ja võõramaistele meremeestele, kes on külastanud Eesti sadamaid, on tagasiulatuvalt välja nõutud/makstud saamatajäänud töötasu (nt 2019. aastal on tehtud 105 laevakülastust, välja on nõutud 150270 EUR ja 432786 USD saamata töötasu).

EMSA kollektiivlepingutega on kaetud 56 laeva. Koostöö lepingud on sõlmitud, Norra, Läti, Portugali, Venemaa ja Saksamaa ametiühingutega.

EMSA ITF-i standardeile vastava kollektiivlepinguga on 2019.a. lõpu seisuga kaetud 56 mugavuslipu all sõitva kaubalaeva meremeeste töö- ja elutingimusi.

EMSA toetab aktiivselt oma liikmeskonda raskustesse sattumise puhul, nt 2019.a. 11. kuuga on ühingu liikmetele makstud 99439 EUR, millest lõviosa moodustavad pikaajalise haiguse puhul makstavad toetused.

EMSA toetab ka mereharidust, laste-ja noorte merelaagreid ning ajakirju Paat ning Meremees. Alates 2018.aastast maksab EMSA 75. EUR suurust stipendimit kuus kogu nominaalse õppeaja jooksul Eesti Mereakadeemias laevaohvitseride õppeliinis edukalt õppivatele EMSA liikmete järeltulijatele.

EMSA omab hoonestusõiguse alusel Tallinnas, aadressil Pärnu mnt.41A, ajaloolist maja, milles 1927.aastal asus Eesti tööliste kodu.

EMSA osaleb aktiivselt:

 • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi töörühmade kaudu Eesti merenduspoliitika väljatöötamises
 • Sotsiaalministeeriumi juures tegutsevas ILO (International Labour Organization/Rahvusvaheline Tööorganisatsioon) töörühmas
 • Eesti Ametiühingute Keskliidu delegatsioonis kolmepoolsetel läbirääkimistel valitsuse ja Eesti Tööandjate Keskliiduga töö- ja sotsiaalpoliitilistes küsimustes
 • Eesti Ametiühingute Keskliidu komisjonide töös
 • Eesti Merendusnõukoja tegevuses
 • Euroopa Transpordi Sotsiaaldialoogi Komitees.

EMSA kuulub:

 • Eesti Ametiühingute Keskliitu (EAKL)
 • Eesti Transporditöötajate Föderatsiooni (TAF)
 • Rahvusvahelisse Transporditöötajate Föderatsiooni (ITF)
 • Euroopa Transporditöötajate Föderatsiooni (ETF)
 • Kesk-, Ida-Euroopa ja Norra meremeeste komiteesse (SCOCEEN - Seafarers Committee of Central, Eastern Europa and Norway) koos Norra, Läti, Leedu, Venemaa, Poola, Horvaatia, Rumeenia ja Bulgaaria meremeeste ametiühingute esindajatega.

EMSA toetab:

 • Noorte Merelaagrit
 • Ajakirja MEREMEES
 • Eesti Laevamehaanikute Liitu (ELML)
 • Eesti Merelootside Ühingut (EMLÜ)
 • Kapten Uno Lauri Merekultuuri SA.


Autor: Jüri Kask


Allikad

EMSA kodulehekülg http://www.emsa.ee/