Jüri Lember

Allikas: Mereviki

Jüri Lember (24. jaanuar 1964 Tallinn) on kaugsõidukapten ja merendustegelane.

Haridus

Jüri Lember

Täiendkoolitus

 • korduvalt kõik STCW koodeksi alusel tegevmeremeestele ette nähtud lühikursused
 • silla ressursside juhtimine (Bridge Resource Management Course). SAS Flight Academy, 1994
 • ohutu korraldamise süsteemide väljatöötamine ja juurutamine ISM koodeksi nõuete alusel Det Norske Veritases, 1998
 • lootsita laevajuhtimise eksam ja sõiduõiguse litsents Stockholmi saarestikus, 1998
 • merekoolide õppejõu erikursus Taani Mereadministratsioonis Marstalis, 1998
 • sissejuhatus laevandusse (An Introduction to Shipping), BIMCO (Baltic and International Maritime Council) põhikursus, 2000
 • efektiivne juhtimine Konsultatsioonifirmas EKE ARIKO, 2001
 • merekoolide õppejõudude seminar Turu Ülikoolis, 2002
 • kõrgkooli õppejõud kui koolitaja Tallinna Pedagoogikaülikoolis, 2002
 • efektiivne läbirääkimine koolitaja Georg Merilo juures, 2018

Töö

Ametiühingutegevus

 • 1995 Eesti iseseisvuse taastamise järgse esimese uue ametiühingu - Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühingu EMSA asutajaliige
 • 1995-2002 EMSA juhatuse esimees (aastail 1998-1999 palgaline)
 • 2008-2011 EMSA juhatuse aseesimees
 • alates 2011 EMSA esimees
 • 2011 Eesti Ametiühingute Keskliidu (EAKL) juhatuse liige

Ühiskondlik tegevus

 • 2001-2002 Lääne-Tallinna Keskhaigla SA nõukogu liige
 • 2002-2003 HTM moodustatud kõrghariduse rahastamise töögrupi liige
 • 2008 Merendusnõukoja asutajaliige
 • 2017 Kapten Uno Lauri Merekutuuri Sihtasutuse asutajaliige ja nõukogu liige
 • 2017 MTÜ Orissaare Kalasadam asutajaliige ja juhatuse liige
 • Eesti Vabariigi riikliku merenduse arengukava aastaiks 2013-2020 väljatöötamise üks algatajaid
 • 13. veebruaril 2019 Riigikogus vastu võetud Laeva lipuõiguse, -registrite ja teiste seaduste muutmise seaduse väljatöötamises üks algatajaid

Tunnustus

 • Eesti Kaitseväe juhataja hõbedane teenetemärk, 2006
 • Haridus-ja Teadusministeeriumi tänukiri tulemusliku ja eduka töö eest Eesti Mereakadeemia juhtimisel, 2006
 • Eesti Mereakadeemia teenetemärk
 • EAKL hõbedane teenetemärk
 • EMSA auliige ja kuldne aumärk, 2015

Loometegevus

 • Radarite töö võrdlus 3 ja 10 cm diapasoonides (Экспериментальное сравнение работы РЛС в диапазонах 3 и 10 cм.) Leningradi Admiral S.O. Makarovi nimelise Kõrgema Inseneride Merekooli diplomitöö, 1988
 • Kvaliteedijuhtimine Eesti merehariduses. Magistritöö (kaitsmata, edasiarendamisel doktoritööks), Tallinna Tehnikaülikooli Haridusuuringute Keskus, juhendaja professor majandusteaduste doktor Väino Rajangu, 2001
 • Merehariduskontseptsioon. Osalus töögrupi juhina ja teostajana, uuring, Eesti Mereakadeemia, 2002
 • Kihnu, Manilaiu ja mandri vahelise ühenduse arengukava. Osalus teostajana, uuring, Eesti Mereakadeemia 2001
 • Electronic Pilot Display and Indication System. Uurimustöö, osalus teadurina, Euroopa Liidu teadusuuringute V raamprogramm, 2003-2005
 • Kvaliteedijuhtimine merehariduses ja selle rahvusvaheline regulatsioon, Eesti Mereakadeemia Toimetised nr. 1, 2004
 • Meresõidu ohutuse seaduse (MSOS) eelnõude 1998 ja 2003 parandused ja täiendused, sh. § 20 eelnõu meremeeste väljaõppe osas. Esimese versiooni koostaja
 • Võitlus eesti meremeeste renomee ja tuleviku eest. Eesti laevanduse aastaraamat, 1997
 • Mugavuslipp Eesti laevadele. Eesti laevanduse aastaraamat, 1998
 • Eesti ametiühingud ja mugavuslipuoht. Eesti laevanduse aastaraamat, 2000
 • Eesti Mereakadeemia aastal 2001. Eesti laevanduse aastaraamat, 2002
 • Meremeeste järelkasv. Eesti laevanduse aastaraamat, 2004
 • Kes tahaks varjata kapten Avo Pihti. Postimees, 30. august 1999
 • Skandinaavia reederid harrastavad kõlvatut konkurentsi. Turvalise Läänemere nimel. Postimees, 28. september 1999
 • Eesti mainet ei kujundata kampaaniatega. Postimees, 13. mai 2002
 • Kaptenit tuleb hoolega valida. Postimees, 18. märts 2003
 • Tallinn pole enam merelinn. Ajaleht Postimees 14.03.2005
 • Eesti lipp on vajalik. Eesti laevanduse aastaraamat, 2005
 • Tänane Eesti merendusklaster. Eesti laevanduse aastaraamat, 2008
 • Kurss Eesti merenduse taaselustamisele. Eesti laevanduse aastaraamat, 2010
 • Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni meretöö konventsioon. Eesti laevanduse aastaraamat, 2011
 • Eesti meremehed välislippude all. Eesti laevanduse aastaraamat, 2014
 • Eesti meremeeste töökohad läbi viimase 20 aasta. Eesti laevanduse aastaraamat, 2016
 • Eesti meremehed võõraste lippude all. Eesti laevanduse aastaraamat, 2017
 • Eesti merendusklaster. Paat, kevad 2017
 • Kapten Uno Lauri Merekultuuri Sihtasutusest. Paat, talv 2018
 • Kapten Uno Lauri nimeline Merekultuuri Sihtasutus. Eesti laevanduse aastraamat, 2018
 • Meremehed rahvusriigi lipu all versus avatud laevaregister. Eesti laevanduse aastaraamat, 2019.

Autor: Jüri Kask