Last

Allikas: Mereviki

Last (saksa keeles Last ’raskus, koorem’), ka laadung on:

  1. meritsi veetav kaup ehk mereveos. Lasti iseloomustavad veoomadused, säilitusrežiim, pakendus, lastimis-lossimismoodus, füüsikalis-keemilised omadused, mõõtmed, mass, kuju jms. Eristatakse segalasti, masslasti (vedellasti, puistlasti, puidulasti), erirežiimiga lasti (ohtlik last, kiiresti riknevat last, eluslasti jm.). Lasti veetakse üldotstarbelistel (segalastilaevad) või eriotstarbelistel laevadel (puistlastilaevad, tankerid, metsalaevad, veeremilaevad, konteinerilaevad).
  2. Inglise massiühik 1 last = 1,98 tonni.
  3. kaubalaevade mahutavuse mõõtühik (40—50 kuupjalga), mis oli Venemaal kasutusel kuni D. Moorsomi laevade mõõtmise süsteemi kasutuselevõtuni 1880. aastal (laevade mõõtmine).
  4. ka sälitis, oli laevalaadungi endisaegne mahu ja massimõõtühik, näiteks Tallinna last = 80 matti ehk 32 kuupjalga soola (2600 kg).

Vaata ka

MERLE2.jpg See artikkel on kirjutatud 1996. aasta Mereleksikoni põhjal.