Pukseerimine

Allikas: Mereviki

Pukseerimine (hollandi boegseren) on ühe või mitme laevaga laeva(de) või muu(de) ujuvvahendi(te) vedamine või tõukamine.

Kuigi heade ilmaolude ja piisava manööverdusruumi olemasolul võib pukseerimiseks kasutada igasugust laeva, tehakse seda harilikult siiski sihtotstarbelise laevaga – pukseriga (vedamisel vedurlaevaga ja tõukamisel tõukurlaevaga).

Eristatakse sadamapukseerimist ja merepukseerimist. Sadamapukseerimisel viiakse laevu või muid ujuvvahendeid sadamasse kai äärde (sildumine) või sadamast välja või paigutatakse sadama veealal ümber. Merepukseerimisel veetakse laevu või muid ujuvvahendeid avamerel (harilikult sadamate ja/või avamere tööstuspiirkondade vahet) või kitsustes (ohutuse tagamiseks).

Merepukseerimisel veetakse ujuvvahendit harilikult kiiluvees, sadamapukseerimisel rakendatakse ka eestõukamist ja pardasvedu. Eristatakse lühikese ja pika puksiirtrossiga pukseerimist, viimasel juhul ei välju puksiirtross kogu ulatuses veest. Jäämurdjad rakendavad rasketes jääoludes laevade kontaktpukseerimist ahtrisälgu abil.

Pukseerimist juhatab kas pukseri kapten või selleks määratud isik.

Galerii

MERLE2.jpg See artikkel on kirjutatud 1996. aasta Mereleksikoni põhjal.