Rahvusvahelise laevakokkupõrgete vältimise eeskirja konventsioon

Allikas: Mereviki
Redaktsioon seisuga 3. juuni 2019, kell 04:27 kasutajalt Tauri (arutelu | kaastöö) (ajakohastatud)
(erin) ←Vanem redaktsioon | Viimane redaktsiooni (erin) | Uuem redaktsioon→ (erin)

Rahvusvahelise laevakokkupõrgete vältimise eeskirja konventsioon (COLREG 1972) on 1972. aastal Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) vastu võetud ja 15. juulil 1977 jõustunud meresõiduohutuse alusdokument, mille eesmärgiks on unifitseerida laevade kokkupõrke vältimise reeglid maailmameredel.

Käesolevaks ajaks on konventsiooni ratifitseerinud 153 riiki. Eesti Vabariigis jõustus dokument 16. detsembril 1991.

Konventsioon koosneb kuuest osast ja neljast lisast.

Osad

  • A osa Üldsätted (reeglid 1-3) – määrab eeskirja tegevusvaldkonna, täitmise vastutuse ja sätestab põhilised üldmõisted
  • B osa Juhtimis- ja sõidureeglid (reeglid 4-19) – sätestab reeglid ja nõuded laevasõidul ja manööverdamisel igasuguse nähtavusega, sealhulgas tegevuse kokkupõrke vältimiseks sõidul kitsustes, möödasõidul, lõikuvatel kurssidel, piiratud nähtavuse korral jne
  • C osa Tuled ja märgid (reeglid 20-31) - laevatulede ja märkide liigitus ja kirjeldus ning nende kasutamise reeglid sõltuvalt olukorrast
  • D osa Heli – ja valgussignaalid (reeglid 32-37) reglementeerib laeva varustuse heli- ja valgussignaalidega ja reeglid nende rakendamiseks sõltuvalt olukorrast
  • E osa Vabastused (reegel 38) sätestab vabastuse konventsiooni teatavate nõuete täitmise tingimustest laevale või laevaklassile, mille kiil on pandud või mis on samasuguses ehitusjärgus enne käesoleva eeskirja jõustumist
  • F osa Konventsiooni sätete täitmise kontrollimine (reeglid 39-41).

Lisad

  • Lisa 1. Tulede ja märkide paigutus ja tehnilised nõuded
  • Lisa 2. Täiendavad signaalid üksteise vahetus läheduses kalastavatele kalalaevadele
  • Lisa 3. Helisignaalseadmete tehnilised andmed
  • Lisa 4. Hädasignaalid.

Konventsiooni täiendatakse ja muudetakse pidevalt, seda korraldab Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO).

Autor: Jüri Kask

Allikad