Abikatelseade

Allikas: Mereviki

Abikatelseade on seadmete ja süsteemide kompleks ettenähtud parameetritega mootorlaeva vajadusteks (auruturbiinidega abimehhanismide käitamiseks, laeva soojusenergiaga varustamiseks) ning auru või kuuma vee tootmiseks.

Abikatelseadme tähtsaim komponent on abikatel (töörõhk tavaliselt 0,5-1,0 MPa, tootlikkus kuni 2,5 t/h), kus toimub soojusvahetus auru või kuuma vee tootmiseks.

Abikatelseadet kasutatakse ka mõningatel aurulaevadel selleks, et laeva seisu ajal säästa kütust ning kontrollida või remontida peakatlaid.

Autor:Jüri Kask

Allikad

Heino Punab. Laeva jõuseadmed. Eesti Mereakadeemia, 2008. ISBN 978-9985-808-351