Arvi Nordmann

Allikas: Mereviki
Arvi Nordmann

Nordmann Arvi (15. aprill 1937 – 12. juuni 2010) oli kaugsõidutüürimees, raadioinsener ja merendusteadlane.

Haridus

Töö

 • aastail 1956-1960 oli ajateenistuses NSV Liidu mereväe Punalipulises Balti laevastikus ning sai raadiotehnilise teenistuse instruktori kvalifikatsiooni laeva raadiolokatsioonijaamade erialal.
 • Pärast demobiliseerimist asus 1960. aastal tööle elektronavigatsioonikambri vaneminsenerina ja juhatajana Tallinna Merekalasadamas ja hiljem, peale mitmeid reorganiseerimisi, Eesti Kalatööstuse Tootmiskoondises "Ookean”.
 • 1976. aastal läks tööle [Tallinna Kalatööstuslik Merekool[|Tallinna Kalatööstuslikku Merekooli]] ning töötas seal õpetaja ja ainekomisjoni esimehena kuni kooli likvideerimiseni.
 • Aastail 1992-2010 töötas Eesti Merehariduskeskuses ja Eesti Mereakadeemias raadiotehnika kateedri juhatajana, pärast selle eriala sulgemist 2003. aastal navigatsiooni- ja sidekateedri juhatajana.

Ühiskondlik tegevus

 • umbes 1990. aastal koostas NSV Liidu merekoolide ainekava õppeaines „Satelliitside seadmed” ning retsenseeris raadionavigatsiooniseadmete ja kalapüügi hüdroakustika eriala õpikuid
 • On uurinud Eesti laevanduse (eriti purjelaevade ajastu) ja merekoolide ajalugu
 • Algatas, korraldas ja koostas Eesti merendus- ja kalandushariduse muuseumiekspositsiooni, millest sai 1990. aastal merendus- ja kalandushariduse muuseum Tallinna Merekoolis, 1994. aastal Eesti Merehariduskeskuses ja hiljem Eesti Mereakadeemias. Praegu on see Mälutuba TTÜ Eesti Mereakadeemias.
 • Oli merekeele nõukoja liige.

Teoseid

Raamatuid

 • MerLe (kaasautor)
 • Kool. Mehed. Meri (koostaja ja artikli „Nemad andsid meile merehariduse” autor). Tallinn, 1994. ISBN 9985808029
 • Mereteedelt (koostaja ja artiklite „Sotakorvauskuunaritest ja nende saatusest ning „Tallinna Merekooli õppelaevadest” autor). Eesti Mereakadeemia Kirjastusgrupp 1999. ISBN 9985808142
 • Elektroonilised laevajuhtimise seadmed (hüdrograafia ja kalapüügiinseneri eriala loengumaterjal). Eesti Mereakadeemia, 2000
 • Elektroonilised laevajuhtimise seadmed 2 (tüürimehe eriala loengumaterjal). Eesti Mereakadeemia, 2000
 • Elektroonilised laevajuhtimise seadmed 1 (tüürimehe eriala loengumaterjal). Eesti Mereakadeemia, 2001
 • Kaugetel meredel ja ookeanidel (koostaja, toimetaja ja artiklite „Heeringapüügist Põhja-Atlandil pärastsõjajärgsetel aastatel”, „Oli selline laev..” ning koos Valmar Nurmsiga „Tallinna Merekalasadam – mehed ja laevad 1950-60” autor). Eesti Mereakadeemia, 2004. ISBN 9985808231
 • Inglise–eesti meresõnaraamat (kaasautor). Eesti Keele Sihtasutus, Tallinn, 2008
 • Vanasti olid laevad puust kuid mehed rauast. (koostaja, artiklite „Merepraktikast Tallinna Merekalandustehnikumis ja pärast selle reorganiseerimist merekooliks” ja „Lugusid Tallinna Merekalandustehnikumi päevilt” autor) Eesti Mereakadeemia, 2009. ISBN 978-9985-808-39-9

Artikleid

 • Eesti Nõukogude Entsüklopeedia, 3. köide (artikli „Hüdroakustika” autor). Tallinn, 1989.
 • Sotakorvauskuunarit (koos Jouni Arjavaga). Soome meremuuseumi aastaraamat „Nautica Fennare”. Kansalliskirjasto Arto, 1999
 • Sotakorvauskuunarite saatusest. Meremees nr.3, 1993 *Purjelaeva VEGA toetuseks. Meremees nr.9-10, 1993
 • Navigatsiooniseadmete ja side õpetamise eilsest ja tänasest päevast Mereakadeemias. Meremees nr.2, 2000
 • Eestlased heeringapüügil Põhja-Atlandil. Eesti laevanduse aastaraamat 2005. Eesti Meremeeste Liit. ISSN 14060817
 • Kristjan Jurnas - Eesti purjelaevade kuningas. Eesti laevanduse aastaraamat 2007. Eesti Meremeeste Liit. ISSN 14060817
 • Purjelaevade kuningas. Eesti laevanduse aastaraamat 2008. Eesti Meremeeste Liit, 2008. ISSN 14060817
 • Eesti Mereakadeemia 90. Eesti laevanduse aastaraamat 2009. Eesti Meremeeste Liit, 2009. ISSN 14060817

Autor: Jüri Kask