Avariijaotuskilp

Allikas: Mereviki

Avariijaotuskilp on laeva elektrijaama koostisosa, mille kaudu toimub elektrienergia jaotus laeva ohutust tagavatele elektritarbijatele ootamatu elektrikatkestuse puhul (blackout).

Avariijaotuskilp saab toite otse avariielektrienergia allikalt (avariidiiselgeneraatorilt, väiksematel laevadel ka akupatareilt).

Süsteemi toimimiseks on avariijaotuskilpi paigutatud kogu vajalik lülitus-, reguleer-, mõõte- ja kontrollaparatuur ning kaitseseadmed.

Autor: Jüri Kask