Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing

Allikas: Mereviki
(Ümber suunatud leheküljelt EMSA (ametiühing))
Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing
EMSAlogo.png
Lühendnimi: EMSA
Tüüp: ametiühing
Nimi teistes keeltes: Estonian Seamen’s Independent Union
Независимый Профсоюз Моряков Эстонии
Asutatud: 1995
Liikmed: üle 3000
Juht: Jüri Lember
Peakorter: Tallinn
Valdkonnad: meremehed, sadama- ja hotellitöötajad
Tegutsemispiirkonnad: Eesti
Töötajaid: 5
Töökeel(ed): eesti, vene, inglise
Emaorganisatsioon: ITF
Tunnuslause: Üheskoos oleme tugevad
Koduleht: www.emsa.ee

Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing (EMSA) on 7. juunil 1995 ESTONIA katastroofist pääsenud meremeeste ning nende töökaaslaste algatusel asutatud ametiühing, milles on üle 3000 meremehe, sadama- ja hotellitöötaja.

Ühingu loomise algatust kaaluti 25. aprillil 1995 parvlaeval MARE BALTICUM Stockholmis, Frihamni sadamas laevapere koosolekul, milles osales 16 ESTONIA hukust pääsenud või sellel töötanud meremeest.

Ametiühingu loomise peamiseks algatajaks oli vanemtüürimees Jüri Lember, kes valiti asutamiskoosolekul ka EMSA esimeseks esimeheks, aseesimeheks valiti MARE BALTICUMi teine tüürimees Tarvi-Carlos Tuulik. Esimese tegevusaasta lõpuks oli EMSA-l 350 liiget.

Tänapäeval töötavad enam kui pooled EMSA liikmetest ASi Tallink Grupp laevadel või selle ettevõttega seotud kaldateenistustes, üle 500 liikme on tööl välislipu all sõitvatel kaubalaevadel, ülejäänud muudes laevandusettevõtetes ning sadamates.

EMSA tegevusvaldkonnad

EMSA:

 • peamiseks ülesandeks on oma liikmete tööalaste, majanduslike ja sotsiaalsete huvide kaitsmine ning esindamine nii tööandjate ja nende ühenduste kui ka riigiasutuste ees, töövaidlusorganites ja kohtus
 • korraldab vajadusel oma liikmete huvide kaitsmiseks pikette, meeleavaldusi ja streike
 • on solidaarne sõsarametiühingutega nende tegevuses
 • annab regulaarselt välja eesti- ja venekeelset ajakirja Kiiker (ajakiri)
 • haldab kodulehte www.emsa.ee ning mitmeid gruppe sotsiaalmeedias
 • omab ja haldab kinnisvara.

Kollektiivlepingute partnerid

EMSA on sõlminud kollektiivlepingud järgmiste ettevõtetega:

ITFi inspektor

EMSA juures tegutseb Rahvusvahelise Transporditöötajate Föderatsiooni ITF (International Transport Workers Federation) inspektoraat. ITFi inspektoraadi töölerakendumisel Eestis kontrollitakse sageli laevu ja välismaiseid meremehi, kes külastavad Eesti sadamaid. Tagasiulatuvalt on välja nõutud ja makstud saamatajäänud töötasu. Näiteks 2019. aastal on tehtud 105 laevakülastust, välja on nõutud 150 270 eurot ja 432 786 dollarit saamata töötasu.

EMSA kollektiivlepingutega on kaetud 56 laeva. Koostöölepingud on sõlmitud, Norra, Läti, Portugali, Venemaa ja Saksamaa ametiühingutega.

EMSA ITF-i standardeile vastava kollektiivlepinguga on 2019. aasta lõpu seisuga kaetud 56 mugavuslipu all sõitva kaubalaeva meremeeste töö- ja elutingimused.

EMSA toetused

EMSA toetab oma liikmeid, kui nad satuvad raskustesse. Näiteks 2019. aastal on 11 kuu jooksul ühingu liikmetele makstud 99 439 eurot, millest lõviosa on pikaajalise haiguse puhul makstavad toetused.

EMSA toetab ka mereharidust, laste ja noorte merelaagreid ning ajakirju Meremees ja Paat. Alates 2018. aastast maksab EMSA 75 eurot kuus stipendiumi kogu nominaalse õppeaja jooksul Eesti Mereakadeemias laevaohvitseride õppeliinis edukalt õppivatele EMSA liikmete lastele.

EMSA toetab:

EMSA-l on hoonestusõigus Tallinnas Pärnu mnt 41a ajaloolisele majale, milles 1927. aastal asus Tööliste Kodu.

EMSA ühiskondlik roll

 • merenduspoliitika väljatöötamine Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi töörühmades
 • Sotsiaalministeeriumi juures tegutsevas Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni ILO (International Labour Organization) töörühmas
 • Eesti Ametiühingute Keskliidu delegatsioonis kolmepoolsetel läbirääkimistel valitsuse ja Eesti Tööandjate Keskliiduga töö- ja sotsiaalpoliitilistes küsimustes
 • Eesti Ametiühingute Keskliidu komisjonide töös
 • Merendusnõukoja tegevuses
 • Euroopa Transpordi Sotsiaaldialoogi Komitees

EMSA liikmesus

EMSA on järgmiste organisatsioonide liige:

 • Eesti Ametiühingute Keskliit (EAKL)
 • Eesti Transporditöötajate Föderatsioon (TAF)
 • Rahvusvaheline Transporditöötajate Föderatsioon (ITF)
 • Euroopa Transporditöötajate Föderatsioon (ETF)
 • Kesk- ja Ida-Euroopa ning Norra meremeeste komitee (SCOCEEN - Seafarers Committee of Central, Eastern Europa and Norway) koos Norra, Läti, Leedu, Venemaa, Poola, Horvaatia, Rumeenia ja Bulgaaria meremeeste ametiühingute esindajatega

[1] Autor: Jüri Kask

Viited

 1. EMSA. – Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühingu kodulehekülg. (21.11.2019)