Fabian Bellingshausen

Allikas: Mereviki

Fabian Gottlieb Benjamin von Bellingshausen (20/19. september 1778 – 25./13. jaanuar 1852) oli baltisaksa meresõitja ja teadlane, Venemaa admiral.

Elulugu ja teenistuskäik

Fabian Gottlieb Benjamin von Bellingshausen sündis Saaremaal Lahetaguse mõisas ning õppis aastail 1789-1797 Kroonlinnas Mereväe Kadetikorpuses, seejärel teenis aastail 1797-1803 Venemaa laevastikus Läänemerel.

Aastail 1803-1806 osales ta Adam Johann von Krusensterni juhtimisel toimunud esimeses Vene ümbermaailmareisil (fregatiga NADEŽDA) ning jätkas seejärel aastail 1807-1810 teenistust Läänemerel ja aastail 1810-1819 Mustal merel, kus muuhulgas täpsustas Musta mere idaranniku merekaarte.

Aastail 1819-1821 juhtis Fabian von Bellingshausen luupide VOSTOK ja MIRNÕI ekspeditsiooni lõunapoolusele. 28.(16.) jaanuaril 1820 jõuti Antarktise lähedusse (69°21’28“S 11,2°14’50“W), seda päeva on hakatud pidama Antarktise avastamise päevaks. Reisil uuriti ka Vaikse ookeani saari ja saarestikke, muuhulgas avastati Toamotu saarestiku saared, mis nimetati Venelaste saarteks. Antarktika vetes avastatud saar nimetati Peeter I saareks ning laiaulatuslik mägine ala Aleksander I rannikuks (maaks). Uurimisretk, milles osales ilmselt ka eestlasi, kestis 751 päeva, mille vältel läbiti 49 860 miili ja avastati 29 saart. Ekspeditsioonil oli oluline osa Antarktika kaardistamises ning selle looduse ja merede uurimises. Bellingshausen avaldas reisi kohta raamatu ja atlase (1831).

Seejärel teenis ta taas Läänemerel, purjetas aastail 1826-1827 Vahemerel ja osales aastail 1828-1829 Vene-Türgi sõjas. Aastail 1830-1839 jätkas ta viitseadmiralina teenistust Läänemerel. Ta oli Balti laevastiku 2. diviisi komandör, alates 1839. aastast kuni surmani Kroonlinna sadama komandör ja sõjakuberner, alates 1844. aastast Admiraliteedi nõukogu liige.

Uurimused

Meresõitudel tegi Bellingshausen ka astronoomia- ja okeanograafia-alaseid vaatlusi: täpsustas merekaarte, kogus uusi andmeid Antarktikat ümbritsevate ja troopiliste merede veetemperatuuri, hoovuste, vee läbipaistvuse, õhurõhu, tuulterežiimi jm kohta. Ta on uurinud ka laevasuurtükkide sihtimist merel.

Tunnustus

 • Venemaa Geograafiaseltsi asutajaliige (1845)
 • Mereväe Teaduskomitee auliige (1848)
 • Püha Aleksander Nevski ja Valge Kotka orden jm ordenid
 • Mälestussammas Kroonlinnas (1870, I. Schröder)
 • Mälestuskivi Saaremaal Lahetagusel (1968) ja Pilgusel (1978)
 • Mälestustahvel Tallinnas (1978)

Nimetatud Bellingshauseni järgi

 • nõgu ja atoll Vaikses ookeanis Seltsisaarte saarerühmas
 • neem Sahhalinil ja Lõuna-Georgia saarel
 • meri Antarktikas
 • rannik Peeter I saarel
 • šelfiliustik, mägi ja teaduslik polaarjaam Antarktises
 • saar Araali meres
 • saar Lõuna-Sandwichi saarestikus.

Kirjandus

Belllinshauseni teoseid

 • Беллингсгаузен Фаддей Фаддеевич. Выписка из донесения Капитана 2 ранга Беллингсгаузена к Морскому Министру от 8 Апреля 1820 года из Порта Жаксона. "Сын Отечества" 1821, nr 69, lk 17
 • Донесение Капитана 2 ранга Беллингсгаузена из Порта Жаксона о своем плавании. "Зап. изд. Гос. Адмиралит. деп.том (1823)5"
 • Двухкратныя изыскания в Южном Ледовитом океане и плавание вокруг света, в продолжении 1819, 20 и 21 годов свершенныя на шлюпах «Востоке» и «Мирном», под начальством капитана Беллингсгаузена, командира шлюпа «Востока». Шлюпом «Мирным» начальствовал лейтенант Лазаревю Ч. 1-2. СПб. 1831
 • Атлас к путешествию капитана Беллингсгаузена в Южном Ледовитом океане и вокруг света в продолжение 1819, 1820 и 1821 годов. СПб. 1831
 • О прицеливании артиллерийских орудий на море. СПб, 1839.

Teoseid Bellingshauseni kohta

 • Mereleksikon. Tallinn, 1996, lk 38
 • Inland: Beilage (1853) 21, 457-459 (nekroloog)
 • Жизнеописание состоявшаго при особе его Императорскаго Величества адмирала Фаддея Фаддеевича Беллингсгаузена. "Северная пчела" 1853, lk 91-92, 363-364, 367-368
 • Южный полюс. СПб, 1853
 • Некрологи: адмирал Фаддей Фаддеевич Беллингсгаузен. "Морской сб." 1853, nr 7, lk 26-32
 • Соколов А. Гидрографические труды Капитана (впоследствии Адмирала) Ф.Ф. Беллингсгаузена на Черном море. "Морской сб." 1855, nr 6
 • Russwurm, C. Nachrichten über die adeliche und freiherrliche Familie von Bellingshausen: zur Feier der Enthüllung des Denkmals für den Admiral Fabian von Bellingshausen zusammengestellt im Auftrage der Ritterschaft Ehstlands. Reval, 1870
 • Нордман Ф. Д. О памятнике в Кронштадте адмиралу Фаддею Фаддеевичу Беллингсгаузену. СПб, 1877
 • Genealogisches Handbuch der Oeselschrn Ritterschaft 8. Görlitz, 1936, lk 460-463
 • Лазарев М. П. Документы 1. М. 1952. 79-220: Первая русская антарктическая экспедиция 1819-1821 гг. и ее отчетная навигационная карта. Л, 1963
 • Paatsi, V. F. Bellingshausen ja Antarktise avastamine. Eesti LOodus 1978, nr 10, lk 669-676
 • Vabar, M. F. Bellingshausen – Saaremaalt sirgunud silmapaistev meresõitja. Eesti Loodus 1978, nr 10, lk 664-668
 • Paatsi, V. Mida teha Fabian Gottlieb v. Bellingshauseniga? Eesti Loodus 1980, nr 10, lk 665-672
 • Paatsi, V., Paatsi, A. Teabekilde F. Bellingshausenist ja tema kaasaegseist. Eesti Loodus 1981, nr 8, lk 506-511
 • Два плавания вокруг Антарктиды. Изд. Казанского ун-та, 1990, 8-312
 • ETBL, 1. kd. Tallinn 2000, lk 128-129.

Artikli autor: V. Paatsi