Viitseadmiral

Allikas: Mereviki
Viitseadmiral
Viitseadmirali auastme eraldusmärk
Viitseadmirali auastme eraldusmärk
Ingliskeelne vaste: Vice Admiral
NATO kood: OF-8
Lühend: v-adm
Ingliskeelne lühend: VADM
Maaväe vastav auaste: kindralleitnant
Eesti mereväe auastmed
Kõrgemad ohvitserid
Admiral
Viitseadmiral
Kontradmiral
Kommodoor
Vanemohvitserid
Mereväekapten
Kaptenleitnant
Kaptenmajor
Nooremohvitserid
Vanemleitnant
Leitnant
Nooremleitnant
Lipnik
Vanemallohvitserid
Ülemveebel
Staabiveebel
Vanemveebel
Veebel
Nooremveebel
Nooremallohvitserid
Vanemmaat
Maat
Nooremmaat
Madrused
Vanemmadrus
Madrus

Viitseadmiral on Eesti ja paljude teiste maade merevägede auaste.

Eesti kaitseväes on viitseadmirali auastet omanud Tarmo Kõuts. 20. veebruaril 2002 kirjutas president Arnold Rüütel alla käskkirjale, millega andis kaitseväe juhatajale kontradmiral Tarmo Kõutsile viitseadmirali sõjaväelise auastme.[1]

Viited

  1. T. Kõutsile sõjaväelise auastme andmine. Vabariigi Presidendi 20. veebruari 2002. a käskkiri nr 12 – RTL 2002, 29, 420.
Viitseadmiral Tarmo Kõuts