Päästevahendid

Allikas: Mereviki

Päästevahendid, vahendid vette sattunud inimeste päästmiseks, jagunevad ühis- (ka kollektiiv-) ja individuaalpäästevahenditeks.

Ühispäästevahendid (päästepaat, päästeparv, liugtee, päästesukk) tagavad peale inimeste veest pääsemist neile ka minimaalse varu elu alalhoidmiseks (esmaabivahendid, signaliseerimisvahendid, toidukontsentraadid, joogivesi). Individuaalpäästevahendid (päästerõngas, päästevest, korkvest, päästevöö) tagavad inimese uppumatuse vette sattumisel.

Päästeteenistuse kasutuses on ka hüdrotermilised päästeülikonnad, mis tagavad inimese (päästja) uppumatuse ja inimkeha soojusrežiimi külmas vees.

Autor:Jüri Kask

Allikad

MERLE2.jpg See artikkel on kirjutatud 1996. aasta Mereleksikoni põhjal.