Separaator

Allikas: Mereviki

Separaator on laevasüsteeme teenindav abimehhanism, mille funktsioon on tahke aine osakeste ja vee eraldamine laeva vedelkütustest (kütuseseparaator) ja määrdeõlidest (õliseparaator) ning naftasaaduste eraldamine pilsiveest (pilsivee separaator) enne laevast väljapumpamist merre lubatud maailmamere piirkondades.

Tänapäeval kasutatakse laevadel valdavalt kütuste ja õlide nõutava puhtusastme tagamiseks standardvarustusena isepuhastuvaid tsentrifugaal-taldrikseparaatoreid.

SEPr.png

Separaatori põhiosa on õõnes trummel, mille sisse on paigutatud separaatori efektiivsust tunduvalt suurendavad koonilised taldrikud. Trumli pöörlemisel eralduvad puhastatavast vedelikust erineva tihedusega fraktsioonid, suurema tihedusega lisandid kogunevad tsentrifugaaljõudude toimel trumli perifeersesse osasse ja vähema tihedusega trumli keskele.

Separaatorid komplekteeritakse vajalike osadega, mis võimaldavad neid seadistada töötamiseks selitusrežiimil ehk klarifikaatorina (töövedelikest tahkete osakeste ja vähesel määral ka vee väljasepareerimiseks) või puhastusrežiimil ehk purifikaatorina (tahkete osakeste ja vee väljasepareerimiseks koos vee pideva eemaldamisega), seejuures trumli perioodilise automaatse isepuhastumisega.

Klarifikaatoreid kasutatakse vett mittesisaldavate või väga vähese veesisaldusega määrdeõlide ja destilleeritud kütuste, purifikaatoreid märkimisväärse veesisaldusega raskekütuste puhastamiseks.

Eriti suure tihedusega (üle 1010 kg/m³) kütuste tsentrifugaalseparaatoritega separeerimine pole võimalik, sest vee ja kütuse tiheduse vahe jääb väga väikeseks või muutub isegi negatiivseks; lisaks eraldub tahketele osistele ka osa kütuse raskeid põlevaid fraktsioone ja kütuse eelsoojendamine kutsub esile hapendumisprotsessid, mille tulemusel suureneb vaikainete sisaldus kütuses. Seetõttu kasutatakse selliste kütuse puhul homogeniseerimist, kui tahkete osiste ja vee kütusest eemaldamise asemel peenestatakse need mootori jaoks kahjutu suuruseni 1..10×10ˉ³ mm, mille tulemusel saadakse ühtlane emulsioon, kus mõne mikroni suurused veepiisakesed on kaetud süsivesinikühenditest kestaga. Pritsimisel põlemiskambrisse nende osakeste temperatuur tõuseb, veesüdamik lõhkeb, soodustades sellega kütuse pihustusprotsessi ja küttesegu moodustamist.

Autor: Jüri Kask

Allikad