Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing

Allikas: Mereviki
Redaktsioon seisuga 28. jaanuar 2020, kell 01:26 kasutajalt Madli (arutelu | kaastöö) (mall ja lingid)
Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing
EMSAlogo.png
Lühendnimi: EMSA
Tüüp: ametiühing
Nimi teistes keeltes: Estonian Seamen’s Independent Union
Независимый Профсоюз Моряков Эстонии
Asutatud: 1995
Liikmed: üle 3000
Juht: Jüri Lember
Peakorter: Tallinn
Valdkonnad: meremehed, sadama- ja hotellitöötajad
Tegutsemispiirkonnad: Eesti
Töötajaid: 5
Töökeel(ed): eesti, vene, inglise
Emaorganisatsioon: ITF
Tunnuslause: Üheskoos oleme tugevad
Koduleht: www.emsa.ee

Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing (EMSA) on 7. juunil 1995 [[ESTONIA]] katastroofist pääsenud meremeeste ning nende töökaaslaste algatusel asutatud ametiühing, milles on üle 3000 meremehe, sadama- ja hotellitöötaja.

Ühingu loomise algatust kaaluti 25. aprillil 1995 parvlaeval MARE BALTICUM Stockholmis, Frihamni sadamas laevapere koosolekul, milles osales 16 ESTONIA hukust pääsenud või sellel töötanud meremeest.

Ametiühingu loomise peamiseks algatajaks oli vanemtüürimees Jüri Lember, kes valiti asutamiskoosolekul ka EMSA esimeseks esimeheks, aseesimeheks valiti MARE BALTICUMi teine tüürimees Tarvi-Carlos Tuulik. Esimese tegevusaasta lõpuks oli EMSA-l 350 liiget.

Tänapäeval töötavad enam kui pooled EMSA liikmetest ASi Tallink Grupp laevadel või selle ettevõttega seotud kaldateenistustes, üle 500 liikme on tööl välislipu all sõitvatel kaubalaevadel, ülejäänud muudes laevandusettevõtetes ning sadamates.

EMSA tegevusvaldkonnad

 • peamiseks ülesandeks on oma liikmete tööalaste, majanduslike ja sotsiaalsete huvide kaitsmine ning esindamine nii tööandjate ja nende ühenduste kui ka riigiasutuste ees, töövaidlusorganites ja kohtus
 • korraldab vajadusel oma liikmete huvide kaitsmiseks pikette,meeleavaldusi ja streike
 • on solidaarne sõsarametiühingutega nende tegevuses
 • annab regulaarselt välja eesti- ja venekeelset ajakirja Kiiker (ajakiri)
 • haldab kodulehte www.emsa.ee ning mitmeid gruppe sotsiaalmeedias
 • omab ja haldab kinnisvara.

EMSA on sõlminud kollektiivlepingud järgmiste ettevõtetega:

 • AS Tallink Grupp koos tütarettevõtetega
 • OÜ Eurowork ( parvlaev VIKING XPRS )
 • OÜ GoTa Shipping
 • OÜ Navirail
 • AS Eesti Loots
 • AS TS Laevad
 • OÜ DFDS Seaways
 • OÜ TLG Hotell.

EMSA juures tegutseb ka ITF (International Transport Workers Federation/Rahvusvaheline Transporditöötajate Föderatsioon) inspektoraat. ITF inspektoraadi töölerakendumisel Eestis teostatakse sagedast kontrolli laevadel ja võõramaistele meremeestele, kes on külastanud Eesti sadamaid, on tagasiulatuvalt välja nõutud/makstud saamatajäänud töötasu (nt 2019. aastal on tehtud 105 laevakülastust, välja on nõutud 150270 EUR ja 432786 USD saamata töötasu).

EMSA kollektiivlepingutega on kaetud 56 laeva. Koostöö lepingud on sõlmitud, Norra, Läti, Portugali, Venemaa ja Saksamaa ametiühingutega.

EMSA ITF-i standardeile vastava kollektiivlepinguga on 2019.a. lõpu seisuga kaetud 56 mugavuslipu all sõitva kaubalaeva meremeeste töö- ja elutingimusi.

EMSA toetab aktiivselt oma liikmeskonda raskustesse sattumise puhul, nt 2019.a. 11. kuuga on ühingu liikmetele makstud 99439 EUR, millest lõviosa moodustavad pikaajalise haiguse puhul makstavad toetused.

EMSA toetab ka mereharidust, laste-ja noorte merelaagreid ning ajakirju Paat ning Meremees. Alates 2018.aastast maksab EMSA 75. EUR suurust stipendimit kuus kogu nominaalse õppeaja jooksul Eesti Mereakadeemias laevaohvitseride õppeliinis edukalt õppivatele EMSA liikmete järeltulijatele.

EMSA omab hoonestusõiguse alusel Tallinnas, aadressil Pärnu mnt.41A, ajaloolist maja, milles 1927.aastal asus Eesti tööliste kodu.

EMSA osaleb aktiivselt:

 • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi töörühmade kaudu Eesti merenduspoliitika väljatöötamises
 • Sotsiaalministeeriumi juures tegutsevas ILO (International Labour Organization/Rahvusvaheline Tööorganisatsioon) töörühmas
 • Eesti Ametiühingute Keskliidu delegatsioonis kolmepoolsetel läbirääkimistel valitsuse ja Eesti Tööandjate Keskliiduga töö- ja sotsiaalpoliitilistes küsimustes
 • Eesti Ametiühingute Keskliidu komisjonide töös
 • Eesti Merendusnõukoja tegevuses
 • Euroopa Transpordi Sotsiaaldialoogi Komitees.

EMSA kuulub:

 • Eesti Ametiühingute Keskliitu (EAKL)
 • Eesti Transporditöötajate Föderatsiooni (TAF)
 • Rahvusvahelisse Transporditöötajate Föderatsiooni (ITF)
 • Euroopa Transporditöötajate Föderatsiooni (ETF)
 • Kesk-, Ida-Euroopa ja Norra meremeeste komiteesse (SCOCEEN - Seafarers Committee of Central, Eastern Europa and Norway) koos Norra, Läti, Leedu, Venemaa, Poola, Horvaatia, Rumeenia ja Bulgaaria meremeeste ametiühingute esindajatega.

EMSA toetab:

 • Noorte Merelaagrit
 • Ajakirja MEREMEES
 • Eesti Laevamehaanikute Liitu (ELML)
 • Eesti Merelootside Ühingut (EMLÜ)
 • Kapten Uno Lauri Merekultuuri SA.


Autor: Jüri Kask


Allikad

EMSA kodulehekülg http://www.emsa.ee/