Ain Eidast

Allikas: Mereviki
Ain Eidast

Ain Eidast (11. mai 1939 – 18. märts 2013) oli Eesti merendusteadlane, professor.

Haridus

Ain Eidast lõpetas 1957. aastal Kilingi-Nõmme Keskkooli (praeguse Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi) 9. lennu ja 1964. aastal Odessa Merelaevastiku Instituudi meretranspordi ekspluatatsiooni erialal.

 • 1969. aastal läbis Ain Eidast kahekuulised meretranspordi juhtivate töötajate täienduskursused Odessa Meretranspordi Juhtide Kvalifikatsiooni Tõstmise Instituudis.
 • 1971. aastal lõpetas Ain Eidast eksternina Leningradi admiral Makarovi nim. Kõrgema Inseneride Merekooli aspirantuuri meretranspordi ekspluatatsiooni erialal ja kaitses 1978. aastal Leningradi Veetranspordi Instituudis kandidaadiväitekirja ning sai majanduskandidaadiks.
 • 1984. aastal läbis kahekuulised meretranspordi juhtivate töötajate täienduskursused Odessa Meretranspordi Juhtide Kvalifikatsiooni Tõstmise Instituudis.
 • 2002. aastal osales Ain Eidast Tallinna Pedagoogikaülikooli aastases pedagoogikaalases täienduskoolituses ja aastai 2004–2009 erinevates lühiajalistes (0,5 – 2,0 päeva) täienduskoolitustes.

Töö

 • 1965-1966 Tallinna Merekaubasadama stividor, sh. 1965. aasta reisihooajal merevaksali ülem
 • 1967-1968 Eesti Merelaevanduse kommertsteenistuse teenistuja (ökonomist)
 • 1968-1969 Tallinna Külmutuslaevastiku Baasi kommertsosakonna ülem
 • 1969–1987 Eesti Merelaevanduse kommertsteenistuse ülem
 • 1987-1990 Eesti Merelaevanduse kontroll-revisjoniosakonna ülem
 • 1990-1992 Eesti Veeteede Ameti ökonoomikateenistuse juhataja
 • 1992-1993 ASi Tallinna Linnasadam tegevdirektor
 • 1993-1994 ASi Eidma juhatuse esimees
 • 1994-2000 ESTMA ekspedeerimisosakonna spetsialist, liinivedude osakonna juhataja
 • alates 2000. aastast Tallinna Tehnikakõrgkooli korraline dotsent
 • alates 2002. aastast Eesti Mereakadeemia korraline dotsent
 • 2007–2008 Eesti Mereakadeemia meretranspordi juhtimise õppetooli erakorraline professor
 • 2008–2013 Eesti Merekooli mereõiguse ja kommertsekspluatatsiooni õppetooli juhataja, professor

Ühiskondlik tegevus

 • Ca. 40 aasta jooksul (alates 1966.a.) – laevajuhtide täienduskoolituse läbiviimine Eesti Merelaevanduses (Tallinna Merekoolis), õppetöö ja täienduskoolituse läbiviimine Eesti Mereakadeemias, Tallinna Tehnikaülikoolis (sh. magistriõppes), Tallinna Tehnikakõrgkoolis, Eesti Majandusjuhtide Instituudis, Tallinna Erakommertskolledžis, magistriõppe loengud Eesti Mereakadeemias ja Tallinna Tehnikaülikoolis, täienduskoolituse läbiviimine erinevates kommertsettevõtetes
 • 1977–1987 NSV Liidu Mereministeeriumi Kesk-Uurimisinstituudi korrespondentliige
 • 1978–1985 NSV Liidu Laevaomanike Assotsiatsiooni dokumentatsioonikomisjoni esimees
 • 1980–1985 INSA (International Naval Safety Associationi) dokumentatsiooni- ja õiguskomisjoni liige
 • Osales kommertsküsimuste eksperdina detsembris 1991 Eesti Ülemnõukogu poolt vasuvõetud Kaubandusliku meresõidu koodeksi väljatöötamisel
 • Oli taasiseseisvunud Eesti algaastail kaasatud eksperdina oluliste riigihalduse küsimuste lahendamisel, nagu üleliiduliste transpordisüsteemide (raudteetranspordi, merelaevanduse, sadamate, NSV Liidu hüdrograafiateenistuse) varade ülevõtmiseks Eesti riigi alluvusse Transpordiministeeriumi valitsemisalas
 • 1980–2007 diplomi- (bakalauruse)tööde juhendamine Leningradi Kõrgemas Insenerlikus Merekoolis, Eesti-Ameerika Ärikolledžis, Sotsiaalteaduste Erakõrgkoolis “Veritas”, Tallinna Tehnikakõrgkoolis, Balti Vene Instituudis ja Audentese Ülikoolis
 • 1991–1995 Balti Transpordiakadeemia liige ja viitsepresident, mereakadeemik
 • 1999–2007 kaitsmiskomisjoni liige magistritööde kaitsmisel Tallinna Tehnikaülikoolis
 • 2002–2009 magistritööde juhendamine Baltic Business School Group AS-is (juhendaja), Tartu Ülikoolis ja Tallinna Tehnikaülikoolis (kaasjuhendaja) ja aastail 2006-2009 kolme doktoritöö kaitsmiskomisjoni liige Tallinna Tehnikaülikoolis

Tunnustus

Teoseid

Raamatuid

 • Eidast, Ain. Meretranspordi kommertsekspluatatsioon. Eesti Mereakadeemia, 2007. KV:656.61/E-31
 • Eidast, Ain. Inglise–eesti meretranspordi kommertsterminite leksikon. Eesti Mereakadeemia, 2009. KV:656(03)/E-33
 • Eidast, Ain. Laevanduse töökorraldus ja ökonoomika. Tallinn, 2012. KV:656.61/E-33
 • Inglise-eesti meresõnaraamat (kaasautor). Eesti Keele Sihtasutus, Tallinn, 2008. ISBN 978-9985-79-243-8

Artikleid

 • Eesti merenduspoliitika ja mereveod. Eesti laevanduse aastaraamat 2010. lk. 12-19.
 • Meretranspordi juhtimine ja reguleerimine. Meremees nr 2, 2010. ISSN 1406-7153
 • Linna ja sadamate koostöö vajadustest ja võimalikkusest. Eesti Mereakadeemia Toimetised 2010/10; lk. 80-86
 • Rahvusvaheliste kaubandus- ja transporditehingute finantsarvelduste kommerts-õiguslik reguleerimine (kaasautor Kätling Pläksting). Eesti Mereakadeemia Toimetised 2010/11; lk 69-80.
 • Rahvusvahelise lasti- ja reisijatevedude hinnakujunduse metoodilised alused ning kasutuspraktika reisiparvlaevadel (kaasautor Henrico Rentsel). Eesti Mereakadeemia Toimetised nr. 8, 2009; lk. 27-40
 • Muuga sadama söeterminali konkurentsivõime analüüs (kaasautor Jekaterina Gorodnjanskaja). Eesti Mereakadeemia Toimetised nr. 5, 2007; lk.45-55
 • Eesti ja naaberriikide sadamate sadamatasude võrdlus. Eesti Mereakadeemia Toimetised nr. 5, 2007; lk. 56-70

Uurimusi

Juhendatud magistritöid

 • Ivika Vaaderpill. Majanduspoliitiliste otsuste ja poliitiliste riskide mõju konteinertranspordi korraldajatele. Tartu Ülikool, Majandusteaduskond 2009. (Juhendajad Tõnu Roolaht, Rein Jüriado ja Ain Eidast)
 • Kristjan Mäe. Konteinervedude transpordilahenduste analüüs ja efektiivsuse hinnang. Eesti Mereakadeemia, 2011. KV:D/M-85
 • Liia Iskul. Kaupade ekspedeerimise töökorraldus ja kommerts-õiguslik reguleerimine maanteetranspordi ettevõttes. Eesti Mereakadeemia, 2012. KV:D/1-77
 • Meelis Mänd. Veeremtehnika stividoritööde tehnoloogilise protsessi optimeerimine Vanasadamas. Eesti Mereakadeemia, 2013. KV:D/M-88

Autor: Jüri Kask