Hüdrograafialaev

Allikas: Mereviki

Hüdrograafialaev on eriehituse ja -varustusega laev merede ja suuremate siseveekogude põhjareljeefi, hoovuste, sügavuste jm. navigatsioonitingimuste uurimiseks, rannajoone ja kaldaorientiiride fikseerimiseks ning täpsustamiseks, et koostada ja täpsustada merekaarte, lootsiraamatuid, navigatsioonikäsiraamatuid ja -teatmikke, paigaldada, välja võtta ja hooldada ujuvmärke (meremärke) ning kontrollida ja hooldada kaldamärke.

Veeteede Ameti hüdrograafialaevad:

Autor:Jüri Kask

Allikad

MerLe