Sõlmed

Allikas: Mereviki

Sõlmed on trossiga tehtud seotised. Merel kasutatavad sõlmed peavad hästi pidama ja olema suhteliselt kergesti lahtivõetavad. Nendega seotakse trossid kokku, kinnitatakse tross mingile peelele (esemele) ja tehakse trossile aas.

Trossi sidumiseks näiteks tragi, paadi- või varpankru külge kasutatakse ankrusõlme.

Haardsõlmega seotakse trossi- või kardeeliots peenema nööriga (näiteks siimusgarniga) ajutiselt kinni hargnemise vältimiseks enne pleissimist.

Tross kinnitatakse näiteks tali haagi külge haagi-, topelt-haagi või mitšmanisõlmega. Kaks kaabel- või siimusgarni seotakse kokku kaabelgarnisõlmega (saadakse väike sõlm).

Kaheksa- ja ülekäesõlmega trossiotsal takistab seda plokist või aaspoldist välja jooksmast. Pika trossitropi ajutiseks lühendamiseks on sobivaim kassikäpp või tropi lenkidega tehtud ülekäesõlm.

Lamesõlmega ühendatakse kahte jämedamat trossi.

Malspiigi või metallpulga abil pentslinööri (-traadi) või liini pingutamiseks tehakse malspiigisõlm.

Marlimissõlmega seotakse näiteks paadipuri kahvli või poomi külge.

Paalsteeki (ka paalisõlm) kasutatakse taimtrossile või liinile ou (aasa) tegemiseks. Topeltpaalsteegil on kaks aasa, seda saab kasutada teadvusetu inimese tõstmiseks laevale. Jooksva silmuse saamiseks tehakse jooksev paalsteek.

Palgisõlm on sobiv palgi või peele tõstmiseks, seda tehakse ka pentsli või taklingu alustamisel.

Kahe poolsteegi (ka poolsõlm) abil seotakse tross peele või rõnga külge.

Kahe võrdse jämedusega peenema trossi või liini ja muu sellise kokkusidumiseks kasutatakse rehvisõlme (ka õigesõlm), aasrehvisõlme abil seotakse purje rehvimisel rehvipaelad kokku.

Santsukotisõlmega seotakse kokku santsu- või muu koti suu ja tehakse kandeaasad, selle sõlmega tehakse ka sangade püstasendis pudeli või purgi kandmise tarvis.

Soodi- ja topelt-soodisõlmega seotakse kokku võrdse või erisuguse jämedusega trosse või liine.

Stoppersõlme kasutatakse peene trossi ajutiseks kinnitamiseks jämedama trossi külge.

Talasisõlme abil seotakse kandetrosse talasi külge.

Hädamastile vantide ja taagi kinnitamiseks kasutatakse topisõlme.

Trompetsõlmega lühendatakse kinnitatud otstega trossi.

Püstasendis vaadi tõstmiseks kasutatakse vaadisõlme.

Veeblingusõlmega (ka seasõrg) seotakse veeblingud vahevantide külge ning kinnitatakse trossid ja liinid peelte, postide või muu sellise külge.

Vaata ka

MERLE2.jpg See artikkel on kirjutatud 1996. aasta Mereleksikoni põhjal.