Laeva jõuseade

Allikas: Mereviki
Redaktsioon seisuga 19. veebruar 2019, kell 20:01 kasutajalt Jüri (arutelu | kaastöö)

Laeva jõuseade on laeva energiaga varustav seadmekogum, mis tagab laeva otstarbele vajaliku autonoomse talituse. Sõltuvalt otstarbest on laevajõuseadmed erinevat tüüpi, erineva võimsusega , koostise ning paigutusskeemiga, mis olenemata erisustest liigitatakse peajõuseadmeteks ja abijõuseadmeteks.

Peajõuseadmete ülesanne on laevale ettenähtud käikuvuse tagamine, abijõuseadmete (abikatelseade ja laeva elektrijaam) ülesandeks laeva kõigi mehhanismide tööks ja muudeks vajadusteks energiaga varustamine. Laeva peajõuseade koosneb peamasinatest, peaülekannetest, võlliliinidest ning käituritest koos neid teenindavate abimehhanismide ja süsteemidega.

Peamasinatena kasutatakse valdavalt diiselmootoreid, auruturbiine paigaldati ainult veeldatud maagaasi (LNG) tankeritele (viimastel aastatel paigaldatakse uutele LNG tankeritele kahekütuselised diiselmootorid) ja tuumalaevadele, gaasiturbiine eelkõige lühikesi marsruute teenindadavatele kiirlaevadele.

Peamasina tüübi järgi liigitatakse laevu mootorlaevadeks, auruturbiin- või aurulaevadeks, gaasiturbiinlaevadeks, elektrilaevadeks (turboelektri- ja diiselelektrilaevad), tuumalaevadeks ja kombineeritud jõuseadmetega laevadeks.

Peaülekannete ülesanne on tagada peamasina võimsuse (laeva liikumapaneva jõu) ülekanne võlliliini kaudu käiturile. Kui käitur saab võimsuse mitmelt peamasimalt on peaülekande ülesandeks ka peamasinate võimsuste liitmine. Aeglaste pööretega diiselmootorite kasutamisel peamasinatena peaülekandeid ei vajata ning mootori väntvõll ühendtakse otse võlliliiniga, keskmise ja kiirete pööretega peamasinate puhul kasutatakse peaülekandena hammasratasülekandeid ehk reduktoreid. Tänapäeva diiselreduktor-peajõuseadmetega laevadel on reeglina reguleeritava sammuga sõukruvid, mis tagab kiire reverseerimisprotsessi peamasinaid seiskamata.

Turbiinpeajõuseadmetega laevad varustatakse reverseerimiseks tavaliselt madalsurveturbiini sisseehitatud tagasikäiguturbiiniga.

Gaasiturbiinide kasutamisel koos hammasratasülekannetega tagatakse reverseerimine käiturite (reguleeritava sammuga sõukruvid või jugakäiturid) abil.

Diisel- ja turboelektrilaevadel kasutatavad elektrilised peaülekanded võimaldavad laevale lihtsamini reguleeritava kaugjuhtimise tõttu hea manööverdusvõime ja töörežiimide paindliku reguleerimise. Oluline on seejuures ka võimalus peamasinate vaba paigutus, loobumine pikkadest võlliliinidest, gondelkäiturite puhul aga võlliliinidest üldse; pööratavate e asimuutkäiturite kasutamisel ka rooliseadmetest.

 Autorid:                                                                     *Heino Punab                                               *Jüri Kask

Allikad

                                                  *H.Punab. Laeva jõuseadmed. Eesti Mereakadeemia 2008. ISBN 978-9985-808-351