Mereviki:Piltide kasutamine

Allikas: Mereviki
Mereviki juhend

Mis on Mereviki?
Põhimõtted
Mida Mereviki ei ole?
Redigeerimisjuhend
Vormistusreeglid
Piltide kasutamine
Viitamine
Autoriõigused
Merevikist otsimine

Piltide lisamine artiklitesse

Pildid asuvad Merevikis piltide nimeruumis (Pilt:). Pildi lisamiseks artiklisse tuleb lisada artiklisse järgmine kood:

[[Pilt:Näide.png|pisi|Pildiallkiri]]
 • Esimene parameeter on pildifaili täielik nimi. Ära unusta nimeruumi nime, suurtähti ja tühikuid pildi pealkirjas ja faililaiendit.
 • Teine parameeter "pisi" määrab pildile kindla suuruse ja lisab raami (ilma raamita ei näidata pildiallkirja).

Piltide vormistamise kohta saab rohkem infot redigeerimisjuhendist.

Galerii moodustamiseks kasuta malli Galerii (näide artiklis päästerõngas) või järgmist koodi (näide artiklis Ramp):

<gallery>
Pilt:Näide.png
Pilt:Näide.png|Pildiallkiri
Pilt:Näide.png|Teine pildiallkiri
Pilt:Näide.png
</gallery>

Piltide laadimine Merevikisse

Artiklisse saab lisada pilte, mis on laetud Mereviki veebiruumi või Wikimedia Commonsisse. Pilte saab üles laadida siit. Kõiki üleslaetud pilte näeb siit.

Üldised juhised

 1. Enne pildi lisamist tutuvu kindlasti Mereviki autoriõigustega!
 2. Vali välja kvaliteetne ja piisavalt suure resolutsiooniga pilt.
 3. Vali pildile sobiv nimi. Üleslaetava faili nimi ei tohi sisaldada täpitähti. Pildi nimi peab faili iseloomustama (näiteks: Kihnu tuletorn 2003 suvi.jpg). Kui Merevikis on juba samanimeline fail olemas, siis asendatakse see sinu poolt lisatud uue pildiga.
 4. Lisa pildile põhjalik päritoluteave: pildi kirjeldus, pildi autor, pildi loomise kuupäev ja pildi allikas (omatehtud, URL kui tegemist on veebist kopeeritud pildiga jne). Ära lisa autorsuse märkeid otse pildifaili, vaid lisa need pildifaili kirjeldusse. Päritoluteabe lisamiseks võib kasutada malli Pildi info.
 5. Märgista pilt sobiva autoriõiguse märgendiga, valides faili üleslaadimislehelt litsentsi rippmenüüst sobiva märgendi nime.

Piltide autoriõiguse märgendid

Piltide märgistamisel saab valida järgnevate mallide vahel:

Autoriõigused    Kõik õigused sellele pildile kuuluvad pildi autorile.
Mujal kasutamiseks peab olema autori luba ning pildi allikas (Mereviki) ja autor peavad olema mainitud.

Merevikil on luba selle pildi kasutamiseks. Autori kirjalikule loale peab igal pildilehel eraldi viitama.


This image belongs to the author who made this picture.
For use of this image You must have a permission from the author and the original source (Estonian Maritime Wiki - Mereviki) and the author must be mentioned. Use of this image in Mereviki is allowed by the author.
It is necessary to write the author's permission (which has to be in black and white) on every file page separately.Kaitsevagi.png
See pilt on pärit Kaitseväe fotoalbumist (pildid.mil.ee).
Merevikil on luba Kaitseväe fotoalbumis asuvate piltide kasutamiseks.
Pildi kasutamiseks mujal (väljaspool Mereviki veebilehte) pöörduge palun Kaitseväe poole.


PD-icon.png Selle teose autoriõiguste valdajana annan käesolevaga teose avalikku omandisse.

Kui pildi üleslaadija ei ole pildi autor, aga omab pildi autori nõusolekut:
Mina selle pildi üleslaadijana tõendan, et oman pildi autori nõusolekut antud pildi kasutamiseks Merevikis ja pildi avalikku omandisse andmiseks.


PD-icon.png Vastavalt Eesti Autoriõiguse seadusele (redaktsiooni jõustumise kuupäev: 01.01.2015.):

§ 5. Intellektuaalse tegevuse tulemused, millele käesolevat seadust ei kohaldata

Käesolevat seadust ei kohaldata:

1) ideedele, kujunditele, mõistetele, teooriatele, protsessidele, süsteemidele, meetoditele, kontseptsioonidele, printsiipidele, avastistele, leiutistele jms intellektuaalse tegevuse resultaatidele, mis on kirjeldatud, selgitatud või muul viisil väljendatud teoses;
2) rahvaloominguteostele;
3) õigusaktidele ja haldusdokumentidele (seadused, seadlused, määrused, põhimäärused, juhendid, käskkirjad) ning nende ametlikele tõlgetele;
4) kohtulahenditele ning nende ametlikele tõlgetele;
5) riigi ametlikele sümbolitele ja organisatsioonide sümboolikale (lipud, vapid, ordenid, medalid, märgid jne);
6) päevauudistele;
7) faktidele ja andmetele;
8) ideedele ja põhimõtetele, millele rajanevad arvutiprogrammi elemendid, kaasa arvatud programmi kasutajaliidese aluseks olevad ideed ja põhimõtted.

Seega ei ole selle pildi kasutamiseks autoriõigusest tulenevaid piiranguid.

PD-icon.png Vastavalt Eesti Autoriõiguse seaduse (redaktsiooni jõustumise kuupäev: 01.01.2015.) 6. peatükile "AUTORIÕIGUSE AJALINE KEHTIVUS" on selle pildi autoriõiguse kehtivuse tähtaeg lõppenud. Seega ei ole selle pildi kasutamiseks autoriõigusest tulenevaid piiranguid.
See fail kuulub jurisdiktsiooniga sidumata Creative Commonsi litsentsi "Autorile viitamine 3.0" alla.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 License.
CC some rights reserved.svg
Creative Commons Attribution

Teil on järgmised õigused:
 • Õigus teost kopeerida (reprodutseerida), levitada, esitada ja üldsusele suunata
 • Õigus teha teosest kohandusi (adaptsioone), töötlusi (arranžeeringuid) ja teisi töötlusi, sh tuletatud teoseid
 • Õigus teost ärilistel eesmärkidel kasutada
Järgnevatel tingimustel:
 • Te peate viitama teose autorile samal kujul, nagu seda on teinud autor või litsentsiandja (kajastades kasutatud teose autori nime, kui see on teosel näidatud, teose nimetust, avaldamisallikat jms). Te ei tohi viidata teose autorile viisil, mis võib tekitada väärarusaama, et autor või litsentsiandja tõstavad teid või teie poolt teose kasutamist esile.
See fail kuulub jurisdiktsiooniga sidumata Creative Commonsi litsentsi "Autorile viitamine + jagamine samadel tingimustel 3.0" alla.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License..
CC some rights reserved.svg
Cc-by new white.svg Cc-sa.svg

Teil on järgmised õigused:
 • Õigus teost kopeerida (reprodutseerida), levitada, esitada ja üldsusele suunata
 • Õigus teha teosest kohandusi (adaptsioone), töötlusi (arranžeeringuid) ja teisi töötlusi, sh tuletatud teoseid
 • Õigus teost ärilistel eesmärkidel kasutada
Järgnevatel tingimustel:
 • Te peate viitama teose autorile samal kujul, nagu seda on teinud autor või litsentsiandja (kajastades kasutatud teose autori nime, kui see on teosel näidatud, teose nimetust, avaldamisallikat jms). Te ei tohi viidata teose autorile viisil, mis võib tekitada väärarusaama, et autor või litsentsiandja tõstavad teid või teie poolt teose kasutamist esile.
 • Kui te muudate või töötlete kõnesolevat teost või loote selle teose alusel tuletatud teose, siis te võite levitada tuletatud teost üksnes sama, samalaadse või ühilduva litsentsi alusel.


[1]

Viited

 1. Piltide kasutamine. – Vikipeedia. (25.01.2016)