Tanker

Allikas: Mereviki
(Ümber suunatud leheküljelt Tanklaev)

Tanker (ingl tank - ’tsistern, paak’), ka tanklaev on vedellastilaev, milles laevakeresse ehitatud mahuteis ehk tankides veetakse vedelat lasti.

Tuntakse nafta-, gaasi-, kemikaali-, mahla-, veini-, vee-, toiduõli-, bituumeni- jm tankereid. Tankerid on ühetekilised ahtris paikneva masinaruumi ja tekiehitisega alused. Vanematel tankeritel võib olla ka tekiehitis keskel.

Tankerite konstruktsioonierinevused tulenevad lasti iseärasustest ja selle veole esitatavaist nõudeist. Kasutatavaimad on naftatankerid, need moodustavad 8,6% maailma tsiviillaevade arvust ja 31,6% nende kogutonnaažist (1989. aastal 6 oli 383 laeva, kokku 129 777 506 brt).

Piki- ja põikvaheseintega on tankeri lastiruum jagatud tankideks. Nüüdisaja looduskaitsenõuete kohaselt ehitatakse tankerid topeltpõhja ja topeltparrastega. Laaditakse harilikult kalda- ja lossitakse laevapumpadega. Tankerite kandevõime on 500—3000 t (kohalikel vedudel ja laevu kütusega varustavatel punkrilaevadel) või 30 000—100 000 t (nafta ja naftasaaduste veoks). Peamiselt toornafta veoks määratud supertankerid on VLCC (Very Large Crude Carrier), mille kandevõime on kuni 250 000 t, ning ULCC (Ultra Large Crude Carrier).

Esimeseks spetsiaalselt tankeriks kavandatud aluseks peetakse Inglismaal 1886. aastal Saksamaa tarbeks ehitatud GLÜCKAUFi. 19. sajandi viimasest veerandist on andmeid, et ka Kaspial on olnud primitiivseid tankereid. Eesti sai esimese tankeri (LAGEDI) 1994. aastal, see mahutas üle 5000 t naftat.

Allikas:Mereleksikon

Naftatankerite tüüpe

  • Panamax - laev, mille puhul on täidetud vähemalt üks neist kriteeriumidest: laius kuni 30,5 m, pikkus kuni 294,1 m või süvis kuni 12,04 m; tanker või puistlastilaev kandevõimega 50 000–80 000 tonni, mis on maksimaalne, et täislastis laev saaks Panama kanali läbida
  • Suezmax - tanker, mille kandevõime on umbes 150 000 tonni; see on maksimaalne suurus, et täislastis laev saaks läbida Suessi kanali
  • Aframax - tanker, mille kandevõime on kuni 120 000 tonni; see on konstrueeritud sobivaks, et sõita üle Atlandi ookeani Põhja-Ameerika sadamaisse maksimaalse lastiga (Afra = American Freight Rate Association)
  • ULCC (Ultra large crude carrier) – tanker, mille dedveit on üle 350 000 tonni
  • VLCC (Very large crude carrier) – tanker, mille dedveit on üle 200 000 tonni

Vähem kasutatakse:

  • Handysize - tanker, mille kandevõime on 20 000–50 000 tonni

Maailma suurim

Maailma kõigi aegade suurim tanker on olnud SEAWISE GIANT, mis algselt ehitati dedveidiga 418 610 tonni. Kuid laeva pikendati enne tellijale üleandmist ning siis oli dedveit 564 700 tonni. Laev sõitis lühikest aega ning oli siis aastaid kasutusel kui ujuvladu. See tanker oli hulk aastaid Norra lipu all nimega HAPPY GIANT ja ka JAHRE VIKING, kuni lammutati Indias 2009. aastal[1].

Viited

  1. The product carrier in retrospect. Shipgaz 2011, nr 3 (inglise keeles)

Vaata ka