Rein Raudsalu

Allikas: Mereviki
Rein Raudsalu

Rein Raudsalu (4. mai 1940 Tallinn) on kaugsõidukapten, TTÜ Eesti Mereakadeemia õppejõud ja merendustegelane.

Haridus

1958-1963 Leningradi Admiral S. O. Makarovi nimeline Kõrgem Inseneride Merekool (ЛВИМУ) (praegu Riiklik admiral S. O. Makarovi nimeline Mere- ja Jõelaevastiku Ülikool) insener-laevajuht.

Hiljem läbinud täienduskursusi Rootsis, Tartu Ülikooli ja Tallinna ülikoolide juures, sealhulgas:

 • 1995 kursus "Baltic Sea Environment Pollution Prevention", SSPA Sida, Karlskronas
 • 2001-2002 kursus "Kõrgkooli õppejõud ja koolitaja" Tallinna Pedagoogikaülikoolis
 • 2004 kursus "Implementation of ISPS Code" Rootsi Mereadministratsiooni juures Norrköpingis
 • 2008 kursus "Eksaminaatorite ja lektorite ettevalmistus" Eesti Mereakadeemias
 • detsembris 2009, märtsis ja novembris 2010 kursused "Töökogemuste hindamine VÕTA abil" Tartu Ülikoolis
 • jaanuaris 2009 kursus "E-kursuse loomine õppekeskkonnas Moodle" Tartu Ülikoolis
 • aprillis 2010 kursus "Sidus ainekava" Tartu Ülikoolis
 • märtsis 2011 kursus "Väljundipõhine hindamine" Tartu Ülikoolis
 • novembris 2011 kursus "Iseseisev töö kui meetod" Tartu Ülikoolis

Töö

Ühiskondlik tegevus

Tunnustus

 • Neli autasu Kaitseliidult:
  • Kaitseliidu Meredivisjoni teenetemärk number 1 (20. juuni 1997)
  • Kaitseliidu teenetemedal, hõbe
  • Kaitseliidu teenetemedal, pronks
  • Kaitseliidu Tallinna maleva teenetemärk
 • Eesti piirivalve III klassi teeneterist
 • Eesti mereväe teenetemärgi Usk ja Tahe III klass - Raudankur
 • Eesti Mereakadeemia teenetemärk (2014)
 • Aasta mereharija 2017

Loometegevus

 • koostanud rakenduskõrgkooli loengukonspektid ja õppematerjalid õppeainetes „Laevade ehitus“, „Laevajuhtimine“, „Vahiteenistus“, Meresõidu ohutus“
 • tõlkinud inglise keelest õpikuid, materjale ja artikleid The Nautical Institute’i kogumikest, ajakirjast „Seaways“ , ajakirjast „Safety at Sea“
 • osalenud Eesti Kaubandusliku meresõidu koodeksi (1991) ja mitmete meresõiduohutust puudutavate dokumentide koostamisel
 • 2007-2014 osalenud Eesti delegatsiooni koosseisus IMO STW alakomitee töös, seal hulgas STCW-konventsiooni Manila 2010. aasta muudatuste ettevalmistamisel
 • koostanud navigatsioonitingimuste uuringu osana uurimistööst „Sõitjate ja veoste üle Suure väina veo perspektiivse korraldamise kava koostamine ja keskkonnamõjude strateegiline hindamine“ 2009
 • tõlkinud raamatud:
  • H. H. Hooyer. Behavior and Handling of Ships
  • R. W. Rowe. Shiphandlers Guide - see on välja antud raamatuna "Juhised laevajuhile" (2012) Eesti Mereakadeemias
 • osalenud "Mereleksikoni" ja Inglise-eesti meresõnaraamatu koostamisel ning kirjutanud artikleid Eesti Entsüklopeediasse
 • juhendanud 5 magistritööd Eesti Mereakadeemias ja üht Eesti Maaülikoolis
 • alates 1994. aastast „Eesti laevanduse aastaraamatu“ projektijuht ja artiklite autor

Autor: Jüri Kask