Maat

Allikas: Mereviki
Maat
Maadi auastme eraldusmärk
Maadi auastme eraldusmärk
Ingliskeelne vaste: Petty Officer 2nd Class
NATO kood: OR-4
Lühend: maat
Ingliskeelne lühend: PO II
Maaväe vastav auaste: seersant
Eesti mereväe auastmed
Kõrgemad ohvitserid
Admiral
Viitseadmiral
Kontradmiral
Kommodoor
Vanemohvitserid
Mereväekapten
Kaptenleitnant
Kaptenmajor
Nooremohvitserid
Vanemleitnant
Leitnant
Nooremleitnant
Lipnik
Vanemallohvitserid
Ülemveebel
Staabiveebel
Vanemveebel
Veebel
Nooremveebel
Nooremallohvitserid
Vanemmaat
Maat
Nooremmaat
Madrused
Vanemmadrus
Madrus

Maat on Eesti mereväe nooremallohvitseri auaste, madalam vanemmaadist ja kõrgem nooremmaadist. Lühend maat. Maa- ja õhuväes vastab seersandi auastmele.

Ajalugu

Maat kui laeva abitööline on Madalmaades teada aastast 1580. Sellest peale tähistas maat tekiohvitseri, pootsmani ja koka abi, hiljem ka masinisti abi. Maadilt nõuti head laeva ja laevatööde tundmist, kogemuste saamiseks oli vaja teenistuses merd sõita vähemalt 4 aastat.

Sõna päritolu

Maadi algsed sugulasvasted on *keskalamsaksa maat, maate ja maet – kaaslane, semu; *vanaülemsaksa gimazzo – (toidulaua) kaaslane. *Vanagermaani tüvi *mat- väljendas toitu, eeskätt liha, vrd *gooti mats, *keskhollandi met, *vanaülemsaksa maz, *vanainglise mete, *inglise meat.

Vastavus Eesti auastmele

Vastavus Eesti mereväe maadi ja nooremmaadi (maaväes puudub) auastmele riigiti, NATO astmestikus OR-4 (kohati täpne vastavus puudub):

 • Albaania ushtar IV
 • Belgia (maat) 1er quartier-maître-chef, eerste kwartiermeester-chef; (nooremmaat) quartier-maître-chef, kwartiermeester-chef
 • Bulgaaria старши матрос
 • Eesti maat
 • Hispaania cabo primero
 • Horvaatia skupnik
 • Iirimaa mairnéalach ceannais
 • Island puudub
 • Itaalia sottocapo di prima classe scelto, sottocapo di prima classe, sottocapo di seconda classe, sottocapo di terza classe
 • Kanada leading seaman, matelot de 1re classe
 • Kreeka δίοπος
 • Leedu grandinis
 • Läti kaprālis
 • Madalmaad (Holland) korporaal
 • Montenegro mlađi vodnik
 • Norra (maat) ledende konstabel; (nooremmaat) konstabel
 • Poola (maat) bosmanmat; (nooremmaat) starszy mat
 • Portugal cabo
 • Prantsusmaa quartier-maître de 1ère classe
 • Rootsi korpral
 • Rumeenia caporal clasa a I-a, caporal clasa a II-a, caporal clasa a III-a
 • Saksamaa (maat) Oberstabsgefreiter; (nooremmaat) Stabsgefreiter
 • Serbia млађи водник
 • Sloveenia naddesetnik
 • Soome alikersantti
 • Taani korporal
 • Türgi çavuş
 • Ukraina старшина 1-ої статті
 • USA petty officer third class, corporal
 • Venemaa старший матрос
 • Ühendkuningriik leading seaman, corporal

Välislingid