Vanemmaat

Allikas: Mereviki
Vanemmaat
Vanemmaadi auastme eraldusmärk
Vanemmaadi auastme eraldusmärk
Ingliskeelne vaste: Petty Officer 1st Class
NATO kood: OR-5
Lühend: v-maat
Ingliskeelne lühend: PO I
Maaväe vastav auaste: vanemseersant
Eesti mereväe auastmed
Kõrgemad ohvitserid
Admiral
Viitseadmiral
Kontradmiral
Kommodoor
Vanemohvitserid
Mereväekapten
Kaptenleitnant
Kaptenmajor
Nooremohvitserid
Vanemleitnant
Leitnant
Nooremleitnant
Lipnik
Vanemallohvitserid
Ülemveebel
Staabiveebel
Vanemveebel
Veebel
Nooremveebel
Nooremallohvitserid
Vanemmaat
Maat
Nooremmaat
Madrused
Vanemmadrus
Madrus

Vanemmaat on Eesti mereväe kõrgeim nooremallohvitseri auaste, madalam nooremveeblist ja kõrgem maadist. Lühend v-maat. Maa- ja õhuväes vastab vanemseersandi auastmele.

Sõna päritolu

Vt maat

Vastavus Eesti auastmele

Vastavus Eesti mereväe vanemmaadi auastmele riigiti (maaväes puudub), NATO astmestikus OR-5:

 • Albaania nëntetar
 • Belgia second-maître, tweede meester
 • Bulgaaria старшина 2 степен
 • Eesti vanemmaat
 • Hispaania cabo mayor
 • Horvaatia desetnik
 • Iirimaa mion-oifigeach
 • Itaalia sergente
 • Kanada master seaman, matelot-chef
 • Leedu seržantas specialistas, seržantas
 • Läti seržants
 • Madalmaad (Holland) sergeant
 • Montenegro vodnik
 • Norra senior kvartermester, kvartermester
 • Poola bosman
 • Portugal primeiro-subsargento, segundo-subsargento
 • Prantsusmaa second-maître
 • Rootsi sergeant
 • Rumeenia sergent
 • Saksamaa Obermaat, Maat, Seekadett
 • Serbia водник
 • Sloveenia vodnik
 • Soome kersantti
 • Taani sergent, værnepligtig sergent
 • Türgi kıdemli uzman çavuş, uzman çavuş
 • Ukraina головний старшина
 • USA petty officer second class, sergeant
 • Venemaa старшина 2 статьи

==Välislingid