Staabiveebel

Allikas: Mereviki
Staabiveebel
Staabiveebli auastme eraldusmärk
Staabiveebli auastme eraldusmärk
Ingliskeelne vaste: Master Chief Petty Officer
NATO kood: OR-9
Lühend: st-vbl
Ingliskeelne lühend: MCPO
Maaväe vastav auaste: staabiveebel
Eesti mereväe auastmed
Kõrgemad ohvitserid
Admiral
Viitseadmiral
Kontradmiral
Kommodoor
Vanemohvitserid
Mereväekapten
Kaptenleitnant
Kaptenmajor
Nooremohvitserid
Vanemleitnant
Leitnant
Nooremleitnant
Lipnik
Vanemallohvitserid
Ülemveebel
Staabiveebel
Vanemveebel
Veebel
Nooremveebel
Nooremallohvitserid
Vanemmaat
Maat
Nooremmaat
Madrused
Vanemmadrus
Madrus