Vanemmadrus (auaste)

Allikas: Mereviki
Vanemmadrus
Vanemmadruse auastme eraldusmärk
Vanemmadruse auastme eraldusmärk
Ingliskeelne vaste: Leading Seaman
NATO kood: OR-2
Lühend: v-mdr
Ingliskeelne lühend: LSM
Maaväe vastav auaste: kapral
Eesti mereväe auastmed
Kõrgemad ohvitserid
Admiral
Viitseadmiral
Kontradmiral
Kommodoor
Vanemohvitserid
Mereväekapten
Kaptenleitnant
Kaptenmajor
Nooremohvitserid
Vanemleitnant
Leitnant
Nooremleitnant
Lipnik
Vanemallohvitserid
Ülemveebel
Staabiveebel
Vanemveebel
Veebel
Nooremveebel
Nooremallohvitserid
Vanemmaat
Maat
Nooremmaat
Madrused
Vanemmadrus
Madrus