Erinevus lehekülje "Mereväekapten" redaktsioonide vahel

Allikas: Mereviki
(viited)
(Mereväekaptenid taasloodud Eesti kaitseväes: ajakohastatud ja täiendatud)
 
(ei näidata sama kasutaja 9 vahepealset redaktsiooni)
8. rida: 8. rida:
 
| Ingliskeelne lühend = CPT (N)
 
| Ingliskeelne lühend = CPT (N)
 
| Maaväe vastav auaste = kolonel
 
| Maaväe vastav auaste = kolonel
}}'''Mereväekapten''' on [[Eesti merevägi|Eesti]] ja paljude teiste maade merevägede auaste. Eesti kaitseväes on mereväekapteni auaste tavaliselt mereväe ülemal.
+
}}
 +
{| align="right"
 +
  | __TOC__
 +
  |}'''Mereväekapten''' on [[Eesti merevägi|Eesti]] ja paljude teiste riikide merevägede auaste. Eestis on mereväekapteni auaste tavaliselt mereväe ülemal ja mõnel teisel kõrgema astme juhil või teenistujal kaitsevaldkonnas, sealhulgas välisteenistuses (näiteks kaitseatašeel).
  
 
Mereväekapteni auastme vastavus teiste riikide auastmetele on artikli [[Arutelu:Mereväekapten|arutelus]].
 
Mereväekapteni auastme vastavus teiste riikide auastmetele on artikli [[Arutelu:Mereväekapten|arutelus]].
  
 
==Mereväekaptenid Eesti kaitseväes 1918-1940==
 
==Mereväekaptenid Eesti kaitseväes 1918-1940==
 +
Aastatel 1918-1940 teenis Eesti merejõududes üheksa mereväekaptenit, lisaks arvati reservi ja erru teadaolevalt kaks Vene mereväe taustaga mereväekaptenit. Ühetaolisuse huvides on järgnevas loetelus sulgudes toodud auastme andmise otsuse tegemise kuupäevad, kuna auastme vanuse arvestamise kuupäevasid määrati tollal nii ette- kui ka tagasiulatuvalt.
 +
===Mereväekaptenid Eesti merejõududes===
 
*[[Johan Pitka]] (22. aprill 1919, [[kontradmiral]] 21. septembrist 1919)<ref>[http://prosopos.esm.ee/index.aspx?type=1&id=23274 Johan Pitka]. – Eesti Sõjamuuseumi – Kindral Laidoneri Muuseumi andmekogu "Eesti ohvitserid 1918-1940". (25.10.2019)</ref>
 
*[[Johan Pitka]] (22. aprill 1919, [[kontradmiral]] 21. septembrist 1919)<ref>[http://prosopos.esm.ee/index.aspx?type=1&id=23274 Johan Pitka]. – Eesti Sõjamuuseumi – Kindral Laidoneri Muuseumi andmekogu "Eesti ohvitserid 1918-1940". (25.10.2019)</ref>
*[[Herman Alexander Eduard parun von Salza]] (2. oktoober 1920<ref>Naber, R. Eesti merejõudude juhatajad: Lühielulood. Tartu: Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, 2004, lk 72. ISBN 9949406390</ref>, kontradmiral 20. veebruarist 1928<ref>[http://prosopos.esm.ee/index.aspx?type=1&id=24494 Hermann Aleksander Eduard Salza]. – Eesti Sõjamuuseumi – Kindral Laidoneri Muuseumi andmekogu "Eesti ohvitserid 1918-1940". (25.10.2019)</ref>)
+
*[[Herman Alexander Eduard parun von Salza]] (2. oktoober 1920, kontradmiral 20. veebruarist 1928)<ref>Naber, R. Eesti merejõudude juhatajad: Lühielulood. Tartu: Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, 2004, lk 72. ISBN 9949406390</ref><ref>[http://prosopos.esm.ee/index.aspx?type=1&id=24494 Hermann Aleksander Eduard Salza]. – Eesti Sõjamuuseumi – Kindral Laidoneri Muuseumi andmekogu "Eesti ohvitserid 1918-1940". (25.10.2019)</ref>
*[[Johannes Herm]] (10. aprill 1924)
+
*[[Johannes Herm]] (22. veebruar 1923)<ref>[http://prosopos.esm.ee/index.aspx?type=1&id=19163 Johannes Herm]. – Eesti Sõjamuuseumi – Kindral Laidoneri Muuseumi andmekogu "Eesti ohvitserid 1918-1940". (25.10.2019)</ref>
*[[Paul Gerretz]] (24. veebruar 1930)
+
*[[Paul Gerretz]] (21. veebruar 1930)<ref>[http://prosopos.esm.ee/index.aspx?type=1&id=18878 Paul Gerretz]. – Eesti Sõjamuuseumi – Kindral Laidoneri Muuseumi andmekogu "Eesti ohvitserid 1918-1940". (25.10.2019)</ref>
*[[Valentin Martin Grenz]] (24. veebruar 1930)
+
*[[Valentin Martin Grenz]] (21. veebruar 1930)<ref>[http://prosopos.esm.ee/index.aspx?type=1&id=18927 Valentin Martin Grenz]. – Eesti Sõjamuuseumi – Kindral Laidoneri Muuseumi andmekogu "Eesti ohvitserid 1918-1940". (25.10.2019)</ref>
*[[Rudolf Linnuste]] (24. veebruar 1930)
+
*[[Rudolf Linnuste]] (21. veebruar 1930)<ref>[http://prosopos.esm.ee/index.aspx?type=1&id=18372 Rudolf Linnuste]. – Eesti Sõjamuuseumi – Kindral Laidoneri Muuseumi andmekogu "Eesti ohvitserid 1918-1940". (25.10.2019)</ref>
*[[Valev Mere]] (24. veebruar 1936)
+
*[[Valev Mere]] (18. veebruar 1936)<ref>[http://prosopos.esm.ee/index.aspx?type=1&id=21912 Valev Mere]. – Eesti Sõjamuuseumi – Kindral Laidoneri Muuseumi andmekogu "Eesti ohvitserid 1918-1940". (25.10.2019)</ref>
*[[Karl Aleksander Freimann]] (24. veebruar 1937, kuni 16. juunini 1939 kolonel)
+
*[[Karl Aleksander Freimann]] (8. juuni 1939 - seoses merekindluste ohvitseride maaväe auastmete ümbernimetamisega mereväe auastmeteks)<ref>[http://prosopos.esm.ee/index.aspx?type=1&id=18831 Karl Aleksander Freimann]. – Eesti Sõjamuuseumi – Kindral Laidoneri Muuseumi andmekogu "Eesti ohvitserid 1918-1940". (25.10.2019)</ref>
*[[Jaan Usin]] (24. veebruar 1940)
+
*[[Jaan Usin]] (16. veebruar 1940)<ref>[http://prosopos.esm.ee/index.aspx?type=1&id=26134 Jaan Usin]. – Eesti Sõjamuuseumi – Kindral Laidoneri Muuseumi andmekogu "Eesti ohvitserid 1918-1940". (25.10.2019)</ref>
*[[Sergei Politovski]]
+
 
*[[Evald Schultz]]
+
===Mereväekaptenid reservis ja erus===
 +
*[[Sergei Politovski]] (23. juunil 1923, pärast Eesti kodakondsuse saamist registreerimisele ilmunud, eesti keele mitteoskamise tõttu reservi arvatud)<ref>[http://prosopos.esm.ee/index.aspx?type=1&id=29426 Sergei Politovski]. – Eesti Sõjamuuseumi – Kindral Laidoneri Muuseumi andmekogu "Eesti ohvitserid 1918-1940". (25.10.2019)</ref>
 +
*[[Evald Schultz]] (ilmunud registreerimisele ja 11. veebruaril 1925 vanuse tõttu erru arvatud)<ref>[http://prosopos.esm.ee/index.aspx?type=1&id=27627 Evald Schultz]. – Eesti Sõjamuuseumi – Kindral Laidoneri Muuseumi andmekogu "Eesti ohvitserid 1918-1940". (25.10.2019)</ref>
  
 
==Mereväekaptenid taasloodud Eesti kaitseväes==
 
==Mereväekaptenid taasloodud Eesti kaitseväes==
*[[Tarmo Kõuts]] (1993)
+
*[[Tarmo Kõuts]] (30. detsember 1993, kontradmiral 19. juunist 1998, viitseadmiral 20. veebruarist 2002)<ref>[https://vp1992-2001.president.ee/est/ametitegevus/Kaskkiri.asp?ID=4774 Sõjaväeliste auastmete andmine]. Vabariigi Presidendi 30. detsembri 1993. a käskkiri nr 22.</ref><ref>[https://www.riigiteataja.ee/akt/75634 Sõjaväeliste auastmete andmine]. Vabariigi Presidendi 19. juuni 1998. a käskkiri nr 38 – RT I 1998, 58, 918.</ref><ref>[https://www.riigiteataja.ee/akt/163652 T. Kõutsile sõjaväelise auastme andmine]. Vabariigi Presidendi 20. veebruari 2002. a käskkiri nr 12 – RTL 2002, 29, 420.</ref>
*[[Roland Leit]] (1. veebruar 1994)
+
*[[Roland Leit]] (25. jaanuar 1994)<ref>[https://vp1992-2001.president.ee/est/ametitegevus/Kaskkiri.asp?ID=4749 R. Leitile sõjaväelise auastme andmine]. Vabariigi Presidendi 25. jaanuari 1994. a käskkiri nr 26.</ref>
*[[Veljo-Harald Pärl]] (14. juuli 1995)
+
*[[Veljo-Harald Pärl]] (14. juuli 1995)<ref>[https://www.riigiteataja.ee/akt/12889784 V.-H. Pärlile sõjaväelise auastme andmine]. Vabariigi Presidendi 14. juuli 1995. a käskkiri nr 54 – RT I 1995, 62, 1057.</ref>
*[[Jaan Kapp]] (1. augustil 2004 ajutine auaste, 4. november 2008)
+
*[[Jaan Kapp]] (4. november 2008, ajutine auaste 1. augustist 2004)<ref>[https://www.riigiteataja.ee/akt/13063004 J. Kapile sõjaväelise auastme andmine]. Vabariigi Presidendi 4. novembri 2008. a käskkiri nr 71 – RTL 2008, 89, 1260.</ref><ref>[https://www.riigiteataja.ee/akt/772892 Ü. Raudmäele ja J. Kapile ajutise sõjaväelise auastme andmine]. Vabariigi Presidendi 15. juuni 2004. a käskkiri nr 91 – RTL 2004, 83, 1327.</ref>
*[[Igor Schvede]] (18. veebruar 2008, [[kommodoor]] 5. veebruarist 2015)
+
*[[Igor Schvede]] (18. veebruar 2008, [[kommodoor]] 5. veebruarist 2015, [[kontradmiral]] 18. veeruarist 2020)<ref>[https://www.riigiteataja.ee/akt/12928831 Sõjaväeliste auastmete andmine]. Vabariigi Presidendi 18. veebruari 2008. a käskkiri nr 45 – RTL 2008, 16, 233.</ref><ref name="kommodoor">[https://www.riigiteataja.ee/akt/310022015001 Sõjaväeliste auastmete andmine]. Vabariigi Presidendi 5. veebruari 2015. a käskkiri nr 79 – RT III, 10.02.2015, 1.</ref><ref>[https://www.riigiteataja.ee/akt/320022020001 Sõjaväeliste auastmete andmine]. Vabariigi presidendi 18. veebruari 2020. a käskkiri nr 96 – RT III, 20.02.2020, 1.</ref>
*[[Sten Sepper]] (18. veebruar 2013)
+
*[[Sten Sepper]] (18. veebruar 2013)<ref>[https://www.riigiteataja.ee/akt/320022013001 Sõjaväeliste auastmete andmine]. Vabariigi Presidendi 18. veebruari 2013. a käskkiri nr 28 – RT III, 20.02.2013, 1.</ref>
*[[Jüri Saska]] (15. veebruar 2017)
+
*[[Jüri Saska]] (15. veebruar 2017, kommodoor 18. veebruarist 2020)<ref>[https://www.riigiteataja.ee/akt/317022017003 Sõjaväeliste auastmete andmine]. Vabariigi Presidendi 15. veebruari 2017. a käskkiri nr 11 – RT III, 17.02.2017, 3.</ref><ref>[https://www.riigiteataja.ee/akt/320022020001 Sõjaväeliste auastmete andmine]. Vabariigi presidendi 18. veebruari 2020. a käskkiri nr 96 – RT III, 20.02.2020, 1.</ref>
*[[Roman Lukas]] (20. oktoobril 2017 ajutine auaste, 14. veebruar 2018)
+
*[[Roman Lukas]] (14. veebruar 2018, ajutine auaste 20. oktoobrist 2017)<ref>[https://www.riigiteataja.ee/akt/316022018002 Sõjaväeliste auastmete andmine]. Vabariigi Presidendi 14. veebruari 2018. a käskkiri nr 45 – RT III, 16.02.2018, 2.</ref><ref>[https://www.riigiteataja.ee/akt/325102017001 Ajutise sõjaväelise auastme andmine]. Vabariigi Presidendi 20. oktoobri 2017. a käskkiri nr 32 – RT III, 25.10.2017, 1.</ref>
*[[Indrek Hanson]] (13. juuni 2019)
+
*[[Indrek Hanson]] (13. juuni 2019)<ref>[https://www.riigiteataja.ee/akt/314062019006 Sõjaväeliste auastmete andmine]. Vabariigi Presidendi 13. juuni 2019. a käskkiri nr 80 – RT III, 14.06.2019, 6.</ref>
*[[Peeter Ivask]] (22. juuli 2019 ajutine auaste)
+
*[[Peeter Ivask]] (ajutine auaste 22. juulist 2019)<ref>[https://www.riigiteataja.ee/akt/316072019004 Ajutise sõjaväelise auastme andmine]. Vabariigi Presidendi 12. juuli 2019. a käskkiri nr 84 – RT III, 16.07.2019, 4.</ref>
 +
*[[Ivo Värk]] (17.06.2020)<ref>[https://www.riigiteataja.ee/akt/318062020002 Sõjaväeliste auastmete andmine]. Vabariigi Presidendi 17. juuni 2020. a käskkiri nr 103 – RT III, 18.06.2020, 2.</ref>
 +
*[[Johan-Elias Seljamaa]] (15.06.2021)<ref>[https://www.riigiteataja.ee/akt/316062021002 Sõjaväeliste auastmete andmine]. Vabariigi Presidendi 15. juuni 2021. a käskkiri nr 123 – RT III, 16.06.2021, 2.</ref>
  
 
==Viited==
 
==Viited==

Viimane redaktsioon: 12. september 2021, kell 15:06

Mereväekapten
Mereväekapteni auastme eraldusmärk
Mereväekapteni auastme eraldusmärk
Ingliskeelne vaste: Captain (Navy)
NATO kood: OF-5
Lühend: mv-kpt
Ingliskeelne lühend: CPT (N)
Maaväe vastav auaste: kolonel
Eesti mereväe auastmed
Kõrgemad ohvitserid
Admiral
Viitseadmiral
Kontradmiral
Kommodoor
Vanemohvitserid
Mereväekapten
Kaptenleitnant
Kaptenmajor
Nooremohvitserid
Vanemleitnant
Leitnant
Nooremleitnant
Lipnik
Vanemallohvitserid
Ülemveebel
Staabiveebel
Vanemveebel
Veebel
Nooremveebel
Nooremallohvitserid
Vanemmaat
Maat
Nooremmaat
Madrused
Vanemmadrus
Madrus

Mereväekapten on Eesti ja paljude teiste riikide merevägede auaste. Eestis on mereväekapteni auaste tavaliselt mereväe ülemal ja mõnel teisel kõrgema astme juhil või teenistujal kaitsevaldkonnas, sealhulgas välisteenistuses (näiteks kaitseatašeel).

Mereväekapteni auastme vastavus teiste riikide auastmetele on artikli arutelus.

Mereväekaptenid Eesti kaitseväes 1918-1940

Aastatel 1918-1940 teenis Eesti merejõududes üheksa mereväekaptenit, lisaks arvati reservi ja erru teadaolevalt kaks Vene mereväe taustaga mereväekaptenit. Ühetaolisuse huvides on järgnevas loetelus sulgudes toodud auastme andmise otsuse tegemise kuupäevad, kuna auastme vanuse arvestamise kuupäevasid määrati tollal nii ette- kui ka tagasiulatuvalt.

Mereväekaptenid Eesti merejõududes

Mereväekaptenid reservis ja erus

 • Sergei Politovski (23. juunil 1923, pärast Eesti kodakondsuse saamist registreerimisele ilmunud, eesti keele mitteoskamise tõttu reservi arvatud)[11]
 • Evald Schultz (ilmunud registreerimisele ja 11. veebruaril 1925 vanuse tõttu erru arvatud)[12]

Mereväekaptenid taasloodud Eesti kaitseväes

Viited

 1. Johan Pitka. – Eesti Sõjamuuseumi – Kindral Laidoneri Muuseumi andmekogu "Eesti ohvitserid 1918-1940". (25.10.2019)
 2. Naber, R. Eesti merejõudude juhatajad: Lühielulood. Tartu: Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, 2004, lk 72. ISBN 9949406390
 3. Hermann Aleksander Eduard Salza. – Eesti Sõjamuuseumi – Kindral Laidoneri Muuseumi andmekogu "Eesti ohvitserid 1918-1940". (25.10.2019)
 4. Johannes Herm. – Eesti Sõjamuuseumi – Kindral Laidoneri Muuseumi andmekogu "Eesti ohvitserid 1918-1940". (25.10.2019)
 5. Paul Gerretz. – Eesti Sõjamuuseumi – Kindral Laidoneri Muuseumi andmekogu "Eesti ohvitserid 1918-1940". (25.10.2019)
 6. Valentin Martin Grenz. – Eesti Sõjamuuseumi – Kindral Laidoneri Muuseumi andmekogu "Eesti ohvitserid 1918-1940". (25.10.2019)
 7. Rudolf Linnuste. – Eesti Sõjamuuseumi – Kindral Laidoneri Muuseumi andmekogu "Eesti ohvitserid 1918-1940". (25.10.2019)
 8. Valev Mere. – Eesti Sõjamuuseumi – Kindral Laidoneri Muuseumi andmekogu "Eesti ohvitserid 1918-1940". (25.10.2019)
 9. Karl Aleksander Freimann. – Eesti Sõjamuuseumi – Kindral Laidoneri Muuseumi andmekogu "Eesti ohvitserid 1918-1940". (25.10.2019)
 10. Jaan Usin. – Eesti Sõjamuuseumi – Kindral Laidoneri Muuseumi andmekogu "Eesti ohvitserid 1918-1940". (25.10.2019)
 11. Sergei Politovski. – Eesti Sõjamuuseumi – Kindral Laidoneri Muuseumi andmekogu "Eesti ohvitserid 1918-1940". (25.10.2019)
 12. Evald Schultz. – Eesti Sõjamuuseumi – Kindral Laidoneri Muuseumi andmekogu "Eesti ohvitserid 1918-1940". (25.10.2019)
 13. Sõjaväeliste auastmete andmine. Vabariigi Presidendi 30. detsembri 1993. a käskkiri nr 22.
 14. Sõjaväeliste auastmete andmine. Vabariigi Presidendi 19. juuni 1998. a käskkiri nr 38 – RT I 1998, 58, 918.
 15. T. Kõutsile sõjaväelise auastme andmine. Vabariigi Presidendi 20. veebruari 2002. a käskkiri nr 12 – RTL 2002, 29, 420.
 16. R. Leitile sõjaväelise auastme andmine. Vabariigi Presidendi 25. jaanuari 1994. a käskkiri nr 26.
 17. V.-H. Pärlile sõjaväelise auastme andmine. Vabariigi Presidendi 14. juuli 1995. a käskkiri nr 54 – RT I 1995, 62, 1057.
 18. J. Kapile sõjaväelise auastme andmine. Vabariigi Presidendi 4. novembri 2008. a käskkiri nr 71 – RTL 2008, 89, 1260.
 19. Ü. Raudmäele ja J. Kapile ajutise sõjaväelise auastme andmine. Vabariigi Presidendi 15. juuni 2004. a käskkiri nr 91 – RTL 2004, 83, 1327.
 20. Sõjaväeliste auastmete andmine. Vabariigi Presidendi 18. veebruari 2008. a käskkiri nr 45 – RTL 2008, 16, 233.
 21. Sõjaväeliste auastmete andmine. Vabariigi Presidendi 5. veebruari 2015. a käskkiri nr 79 – RT III, 10.02.2015, 1.
 22. Sõjaväeliste auastmete andmine. Vabariigi presidendi 18. veebruari 2020. a käskkiri nr 96 – RT III, 20.02.2020, 1.
 23. Sõjaväeliste auastmete andmine. Vabariigi Presidendi 18. veebruari 2013. a käskkiri nr 28 – RT III, 20.02.2013, 1.
 24. Sõjaväeliste auastmete andmine. Vabariigi Presidendi 15. veebruari 2017. a käskkiri nr 11 – RT III, 17.02.2017, 3.
 25. Sõjaväeliste auastmete andmine. Vabariigi presidendi 18. veebruari 2020. a käskkiri nr 96 – RT III, 20.02.2020, 1.
 26. Sõjaväeliste auastmete andmine. Vabariigi Presidendi 14. veebruari 2018. a käskkiri nr 45 – RT III, 16.02.2018, 2.
 27. Ajutise sõjaväelise auastme andmine. Vabariigi Presidendi 20. oktoobri 2017. a käskkiri nr 32 – RT III, 25.10.2017, 1.
 28. Sõjaväeliste auastmete andmine. Vabariigi Presidendi 13. juuni 2019. a käskkiri nr 80 – RT III, 14.06.2019, 6.
 29. Ajutise sõjaväelise auastme andmine. Vabariigi Presidendi 12. juuli 2019. a käskkiri nr 84 – RT III, 16.07.2019, 4.
 30. Sõjaväeliste auastmete andmine. Vabariigi Presidendi 17. juuni 2020. a käskkiri nr 103 – RT III, 18.06.2020, 2.
 31. Sõjaväeliste auastmete andmine. Vabariigi Presidendi 15. juuni 2021. a käskkiri nr 123 – RT III, 16.06.2021, 2.