Mereväekapten

Allikas: Mereviki
Redaktsioon seisuga 26. oktoober 2019, kell 19:01 kasutajalt Tauri (arutelu | kaastöö) (Mereväekaptenid taasloodud Eesti kaitseväes: pilt - VALMIS)
Mereväekapten
Mereväekapteni auastme eraldusmärk
Mereväekapteni auastme eraldusmärk
Ingliskeelne vaste: Captain (Navy)
NATO kood: OF-5
Lühend: mv-kpt
Ingliskeelne lühend: CPT (N)
Maaväe vastav auaste: kolonel
Eesti mereväe auastmed
Kõrgemad ohvitserid
Admiral
Viitseadmiral
Kontradmiral
Kommodoor
Vanemohvitserid
Mereväekapten
Kaptenleitnant
Kaptenmajor
Nooremohvitserid
Vanemleitnant
Leitnant
Nooremleitnant
Lipnik
Vanemallohvitserid
Ülemveebel
Staabiveebel
Vanemveebel
Veebel
Nooremveebel
Nooremallohvitserid
Vanemmaat
Maat
Nooremmaat
Madrused
Vanemmadrus
Madrus

Mereväekapten on Eesti ja paljude teiste riikide merevägede auaste. Eestis on mereväekapteni auaste tavaliselt mereväe ülemal ja mõnel teisel kõrgema astme juhil või teenistujal kaitsevaldkonnas, sealhulgas välisteenistuses (näiteks kaitseatašeel).

Mereväekapteni auastme vastavus teiste riikide auastmetele on artikli arutelus.

Mereväekaptenid Eesti kaitseväes 1918-1940

Aastatel 1918-1940 teenis Eesti merejõududes üheksa mereväekaptenit, lisaks arvati reservi ja erru teadaolevalt kaks Vene mereväe taustaga mereväekaptenit. Ühetaolisuse huvides on järgnevas loetelus sulgudes toodud auastme andmise otsuse tegemise kuupäevad, kuna auastme vanuse arvestamise kuupäevasid määrati tollal nii ette- kui ka tagasiulatuvalt.

Mereväekaptenid Eesti merejõududes

Mereväekaptenid reservis ja erus

 • Sergei Politovski (23. juunil 1923, pärast Eesti kodakondsuse saamist registreerimisele ilmunud, eesti keele mitteoskamise tõttu reservi arvatud)[11]
 • Evald Schultz (ilmunud registreerimisele ja 11. veebruaril 1925 vanuse tõttu erru arvatud)[12]

Mereväekaptenid taasloodud Eesti kaitseväes

Taasloodud Eesti mereväe esimene ülem mereväekapten Roland Leit

Viited

 1. Johan Pitka. – Eesti Sõjamuuseumi – Kindral Laidoneri Muuseumi andmekogu "Eesti ohvitserid 1918-1940". (25.10.2019)
 2. Naber, R. Eesti merejõudude juhatajad: Lühielulood. Tartu: Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, 2004, lk 72. ISBN 9949406390
 3. Hermann Aleksander Eduard Salza. – Eesti Sõjamuuseumi – Kindral Laidoneri Muuseumi andmekogu "Eesti ohvitserid 1918-1940". (25.10.2019)
 4. Johannes Herm. – Eesti Sõjamuuseumi – Kindral Laidoneri Muuseumi andmekogu "Eesti ohvitserid 1918-1940". (25.10.2019)
 5. Paul Gerretz. – Eesti Sõjamuuseumi – Kindral Laidoneri Muuseumi andmekogu "Eesti ohvitserid 1918-1940". (25.10.2019)
 6. Valentin Martin Grenz. – Eesti Sõjamuuseumi – Kindral Laidoneri Muuseumi andmekogu "Eesti ohvitserid 1918-1940". (25.10.2019)
 7. Rudolf Linnuste. – Eesti Sõjamuuseumi – Kindral Laidoneri Muuseumi andmekogu "Eesti ohvitserid 1918-1940". (25.10.2019)
 8. Valev Mere. – Eesti Sõjamuuseumi – Kindral Laidoneri Muuseumi andmekogu "Eesti ohvitserid 1918-1940". (25.10.2019)
 9. Karl Aleksander Freimann. – Eesti Sõjamuuseumi – Kindral Laidoneri Muuseumi andmekogu "Eesti ohvitserid 1918-1940". (25.10.2019)
 10. Jaan Usin. – Eesti Sõjamuuseumi – Kindral Laidoneri Muuseumi andmekogu "Eesti ohvitserid 1918-1940". (25.10.2019)
 11. Sergei Politovski. – Eesti Sõjamuuseumi – Kindral Laidoneri Muuseumi andmekogu "Eesti ohvitserid 1918-1940". (25.10.2019)
 12. Evald Schultz. – Eesti Sõjamuuseumi – Kindral Laidoneri Muuseumi andmekogu "Eesti ohvitserid 1918-1940". (25.10.2019)
 13. Sõjaväeliste auastmete andmine. Vabariigi Presidendi 30. detsembri 1993. a käskkiri nr 22.
 14. Sõjaväeliste auastmete andmine. Vabariigi Presidendi 19. juuni 1998. a käskkiri nr 38 – RT I 1998, 58, 918.
 15. T. Kõutsile sõjaväelise auastme andmine. Vabariigi Presidendi 20. veebruari 2002. a käskkiri nr 12 – RTL 2002, 29, 420.
 16. R. Leitile sõjaväelise auastme andmine. Vabariigi Presidendi 25. jaanuari 1994. a käskkiri nr 26.
 17. V.-H. Pärlile sõjaväelise auastme andmine. Vabariigi Presidendi 14. juuli 1995. a käskkiri nr 54 – RT I 1995, 62, 1057.
 18. J. Kapile sõjaväelise auastme andmine. Vabariigi Presidendi 4. novembri 2008. a käskkiri nr 71 – RTL 2008, 89, 1260.
 19. Ü. Raudmäele ja J. Kapile ajutise sõjaväelise auastme andmine. Vabariigi Presidendi 15. juuni 2004. a käskkiri nr 91 – RTL 2004, 83, 1327.
 20. Sõjaväeliste auastmete andmine. Vabariigi Presidendi 18. veebruari 2008. a käskkiri nr 45 – RTL 2008, 16, 233.
 21. Sõjaväeliste auastmete andmine. Vabariigi Presidendi 5. veebruari 2015. a käskkiri nr 79 – RT III, 10.02.2015, 1.
 22. Sõjaväeliste auastmete andmine. Vabariigi Presidendi 18. veebruari 2013. a käskkiri nr 28 – RT III, 20.02.2013, 1.
 23. Sõjaväeliste auastmete andmine. Vabariigi Presidendi 15. veebruari 2017. a käskkiri nr 11 – RT III, 17.02.2017, 3.
 24. Sõjaväeliste auastmete andmine. Vabariigi Presidendi 14. veebruari 2018. a käskkiri nr 45 – RT III, 16.02.2018, 2.
 25. Ajutise sõjaväelise auastme andmine. Vabariigi Presidendi 20. oktoobri 2017. a käskkiri nr 32 – RT III, 25.10.2017, 1.
 26. Sõjaväeliste auastmete andmine. Vabariigi Presidendi 13. juuni 2019. a käskkiri nr 80 – RT III, 14.06.2019, 6.
 27. Ajutise sõjaväelise auastme andmine. Vabariigi Presidendi 12. juuli 2019. a käskkiri nr 84 – RT III, 16.07.2019, 4.